Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

99% zeker dat Witteveen-2015 doorgaat

22 mei 2014

Op 20 mei debatteerde de Eerste Kamer over onder meer Witteveen-2015. De stemming hierover is op 27 mei. In het debat werd duidelijk dat een meerderheid akkoord gaat met het wetsvoorstel zoals dat uiteindelijk door het kabinet is ingediend. Naast de regeringsfracties VVD en PvdA steunen ook de 'bevriende' oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP het voorstel.

Wat verandert er?

Enkele belangrijke veranderingen per 1 januari 2015:

  • De maximale opbouwpercentages voor middel- en eindloonregelingen worden:
    • Ouderdomspensioen 1,875% - 1,657%
    • Partnerpensioen 1,313% - 1,160%
    • Wezenpensioen 0,263% - 0,232%
  • De staffelpercentages voor beschikbare premieregelingen worden aangepast. Het kabinet publiceerde eerder de premiestaffels die per 1 januari 2015 van kracht worden. Zie ons bericht van 30 april
  • Het pensioengevend salaris wordt (fiscaal) gemaximeerd tot € 100.000
  • De netto lijfrente in de tweede en derde pijler.

U hebt hierover al veel kunnen lezen. In ons bericht van 21 januari schreven wij over de hoofdlijnen van dit wetsvoorstel.

Het wetsvoorstel, waarover de Eerste Kamer volgende week stemt, betekent een besparing van bijna 3 miljard euro. Dat is de grootste bezuinigingspost uit het regeerakkoord

Commentaar

Staatssecretaris Wiebes drong in maart 2014 aan op een spoedige behandeling door de Eerste Kamer. Die wens is vervuld. Het lijkt erop dat het wetgevingsproces voor het zomerreces van de Kamers is afgerond. Nu D66, ChristenUnie en SGP het voorstel steunen zal de meerderheid van de Eerste Kamer instemmen met het wetsvoorstel.

Auteur: Vera Hek, adviseur Aegon Adfis
Bron: Eerste Kamer, 21 mei 2014