Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

9de AEGON Adfis-seminar

10 november 2008

Op 7 november 2008 werd het 9de AEGON Adfis-seminar gehouden. Er waren zo’n 300 tussenpersonen, adviseurs en medewerkers gekomen naar het vernieuwde Conference Center.

Het welkomstwoord kwam van Marco Keim, voorzitter DN. Deze gaf aan trots te zijn op AEGON Adfis, dat hij karakteriseerde als “eigenwijs, opiniërend en deskundig”. Traditiegetrouw opende Joop Rietmulder (onafhankelijk pensioenadviseur en interimmanager) als dagvoorzitter met een snel overzicht van actuele zaken. Vervolgens kwamen Herman Kappelle (directeur AEGON Adfis), Jan van Miltenburg (manager toezicht op pensioenuitvoerders bij de AFM) en Stef Blok (lid van de Tweede kamer voor de VVD) aan het woord over de onderwerpen van deze bijeenkomst: informatievoorziening en zorgplicht volgens de Pensioenwet.

Er werd ondermeer gesproken over de kredietcrisis, het belang van goede communicatie, het indexatielabel en langer doorwerken. Daarbij werd duidelijk dat veel van deze zaken met elkaar samenhangen.

De kredietcrisis maakt dat het pensioenbewustzijn van mensen groter wordt. Van belang is dat mensen goed weten wat ze wel en ook wat ze niet krijgen. Een goede communicatie is dus essentieel
Door de kredietcrisis ziet het ernaar uit dat indexaties de komende jaren lager zullen uitvallen dan verwacht. Ook hier is communicatie van groot belang. Het indexatielabel moet hierbij helpen, maar blijkt in de praktijk, ondanks de overgang van bootjes naar muntjes, nog lang niet door iedereen goed begrepen te worden. Minder indexatie betekent een lager pensioen op pensioendatum en dat kan weer tot gevolg hebben dat mensen noodgedwongen langer blijven werken. Een laag pensioen motiveert waarschijnlijk meer tot langer werken dan de aangekondigde fiscale maatregelen.

Blok denkt dat de huidige beursontwikkeling mensen onzeker maakt over de keuzes die ze moeten maken voor hun pensioenbeleggingen. Hij heeft daarom Kamervragen gesteld over de verplichting die voor deelnemers zou bestaan om voor 1 januari 2009 over te stappen naar een lifecycle fonds. Kappelle ziet niet dat deze verplichting uit de Pensioenwet voortvloeit en benadrukte dat dit bij AEGON niet speelt. Voor bestaande beleggingsverzekeringen geldt dat er niets verandert als de klant niets doet. Wat volgens hem wel een direct gevolg is van de beursontwikkeling, is dat er mensen zijn die in deze tijd met pensioen gaan en daarom verplicht zijn nu hun beleggingsverzekering om te zetten in een levenslang ouderdomspensioen dat ineens vele procenten lager ligt dan ze tot voor kort hadden kunnen verwachten. Hij stelde Blok dan ook voor  Kamervragen te stellen over een mogelijkheid de aankoop van pensioen in twee etappes te mogen doen, nu een deel en de rest over vijf jaar als hopelijk de beurskoersen weer wat zijn aangetrokken. Blok zegde toe dergelijke vragen te stellen.