Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Aanpassing pensioenregeling te laat; aanspraak volledig belast!

13 december 2013

In een toelichting bevestigt de staatssecretaris van Financiën dat pensioenovereenkomsten die te laat worden aangepast aan de versoberde fiscale maxima, volledig zijn belast. 

Uitspraak Rechtbank Gelderland

In ons bericht van 20 november (Besluit AVA moet na wijziging pensioenovereenkomst) maakten we melding van de uitspraak van de Rechtbank Gelderland. Deze besliste dat bij het niet tijdig aanpassen van een pensioenregeling aan de gewijzigde wetgeving, waardoor deze bovenmatig wordt, slechts het bovenmatige deel was belast. De Rechtbank week hiermee af van de wettekst omdat de belastingplichtige niet actief had meegewerkt aan de onzuiverheid van de regeling. Volgens de Rechtbank hoeft bij een passieve houding niet de hele aanspraak te worden belast maar slechts het gedeelte dat niet (meer) onder de omkeerregel valt.

Wij voorspelden dat de belastingdienst deze interpretatie zou verwerpen. Maar de betrokken inspecteur ging tegen deze uitspraak niet in beroep. De belastingdienst ging niet in beroep omdat een materieel belang ontbrak.

Uitspraak over bovenmatige pensioenaanspraak richtsnoer?

Uit het feit dat de belastingdienst niet in beroep is gegaan mag volgens de Staatssecretaris niet worden afgeleid dat deze uitspraak voortaan als richtsnoer kan worden genomen. Op 4 november stuurde de Staatssecretaris een toelichting op deze uitspraak. Daarin schrijft de Staatssecretaris dat de uitspraak van de Rechtbank Gelderland in strijd is met de wetshistorie en arresten van de Hoge Raad. In zijn toelichting benadrukt de Staatssecretaris dat er een onzuivere pensioenaanspraak ontstaat wanneer  de pensioenregeling te laat wordt aangepast aan de gewijzigde fiscale wet-en regelgeving. Deze onzuivere aanspraak leidt, op grond van de wet, tot belastingheffing over de waarde in het economisch verkeer van de gehele pensioenaanspraak. Daarnaast is revisierente verschuldigd. De uitspraak van de Rechtbank Gelderland over het bovenmatige deel van de pensioenaanspraak kan dus niet als richtsnoer worden genomen.

Commentaar

Uit de uitspraak van de Rechtbank en de brief van de Staatssecretaris blijkt eens te meer de noodzaak om de pensioenregeling tijdig aan te passen aan de gewijzigde wetgeving. Voor het pensioen van de DGA betekent dit dat de pensionovereenkomst vóór 1 januari 2014 moet zijn gewijzigd. Deze wijziging moet ook nog vóór 2014 zijn bekrachtigd in een besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De wijziging van de pensioenovereenkomst kan ook door een addendum maar moet zodanig duidelijk zijn dat de AVA hierover een beslissing kan nemen.

 

Auteur: Paul Lavrijssen, Adviseur

Bron: Toelichting staatssecretaris van 4 december 2013, nr. DGB 2013-6494, n.a.v. Uitspraak Rechtbank Gelderland, 5 november 2013, nr. 11/3084, ECLI:NL:RBGEL:2013:4262