Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zoekveld

Aantal in Nederland actieve buitenlandse pensioenfondsen stijgt met 44%

15 juli 2014

Het aantal buitenlandse pensioenfondsen dat actief is op de Nederlandse markt steeg met 44%. Dit blijkt uit het jaarlijkse overzicht van EIOPA, de Europese toezichthouder op verzekeringen en pensioenen.

Aantal grensoverschrijdende IORPs gestegen

Volgens een Europese richtlijn kunnen pensioenfondsen sinds 2003 pensioenregelingen uit andere landen uitvoeren. Dit zijn dan pan-Europese pensioenfondsen, ook wel afgekort als IORPs (Institutions for occupational retirement provision). Verzekeraars (die ook grensoverschrijdend kunnen werken) vallen onder een andere Europese richtlijn.

Volgens het jaarlijkse onderzoek van EIOPA steeg het aantal pensioenuitvoerders dat grensoverschrijdend opereert in het afgelopen jaar van 82 naar 86. Van dit aantal zijn er 75 daadwerkelijk actief. Vanuit maar zeven lidstaten zijn grensoverschrijdende IORPs actief. Groot-Brittannië, Ierland en België huisvesten de meeste grensoverschrijdende IORPs (resp. 29, 25 en 11). De relatie tussen het vestigingsland van de IORP en het land waarin deze actief is, laat zich mooi schetsen in onderstaande tekening.

Te verwaarlozen aantal

Het aantal pensioenfondsen met grensoverschrijdende activiteiten is minimaal. Op een totaal van ongeveer 110.0000 pensioenuitvoerders in de EU is een aantal van 75 actieve IORPs een te verwaarlozen aantal (nog geen 0,07%). Daarnaast bedienen de meeste IORPs maar één of twee andere lidstaten en vinden veel grensoverschrijdende activiteiten plaats tussen het Verenigd Koninkrijk en Ierland. De ontwikkeling van grensoverschrijdende activiteiten van pensioenfondsen gaat niet erg snel. Op 31 januari 2007 waren er 48 pensioenfondsen grensoverschrijdend geregistreerd. Dat is dus gestegen tot 86 in 2014.

Snelle stijging grensoverschrijdende IORPs in Nederland

Het aantal actieve buitenlandse IORPs op de Nederlandse markt is gestegen met 44%. In 2013 waren negen buitenlandse IORPs actief in Nederland, in 2014 waren dat er 13. Deze IORPs zijn vooral gevestigd in België (vier) en in Groot-Brittannië (vijf). De 13 IORPs zijn afkomstig uit de volgende lidstaten:

 

Land van herkomst Aantal actieve IORPs IORP actief in …
  Groot-Brittannië  5 - Drie alleen in Nederland
- Nederland, Frankrijk, Luxemburg, Tsjechië
- Nederland, Denemarken en Ierland
 België  4 - Alle vier alleen in Nederland
 Liechtenstein  2 - Nederland en Groot-Brittannië
- Nederland, België en Denemarken
 Ierland 1 - Nederland en Groot-Brittannië
 Luxemburg  1 - Nederland en Ierland

Conclusie

Sinds de inwerkingtreding van de IORP-richtlijn in 2005 valt het aantal grensoverschrijdende pensioenfondsen tegen. Dat is één van de redenen waarom  de Europese Commissie een herziening van de richtlijn voorstelt. Zie ons nieuwsbericht van 14 juli over de reactie van de Nederlandse politiek op deze herziening. De belangrijkste obstakels voor grensoverschrijdende  uitvoering van pensioenregelingen kunnen echter niet door een eventuele herziening van de richtlijn worden opgelost. Denk hierbij aan het lokale sociale-, arbeids- en fiscale recht dat van toepassing blijft op de pensioenregeling die in een ander land wordt uitgevoerd. Daarover gaat de richtlijn niet.

Begin mei verschenen berichten in de pers over het pensioenfonds van Aon dat overweegt om naar België te verhuizen. De Tweede Kamer schreeuwde moord en brand. Minister Dijsselbloem verklaarde verhuizen van pensioenfondsen naar België om de Nederlandse regelgeving en toezicht te ontwijken onverantwoord. Mede gezien het aantal actieve buitenlandse IORPs in Nederland lijkt het ons een storm in een glas water. Zie ook ons artikel van 1 juli.

 

Auteur:  Erik Schouten, internationaal adviseur Aegon Adfis

Bronnen:
• 2013 Report on market developments in cross-border IORPs
• 2014 Report on cross border IORP market developments