Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Achterblijvende partner kan niet meer shoppen met pensioengeld

27 augustus 2008

De Pensioenwet geeft de achterblijvende partner geen mogelijkheid om waarde over te dragen na overlijden van de deelnemer. Daarmee is het sinds de invoering van de Pensioenwet voor de achterblijvende partner niet meer toegestaan om het nabestaandenpensioen bij een andere pensioenuitvoerder aan te kopen.
Het Tweede Kamerlid Blok heeft nu aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gevraagd of dit een juiste uitleg van de wet is. En zo ja, of dit een onbedoeld gevolg is van invoering van de Pensioenwet. En als dat zo is, of de minister dan bereid is dit in de wet aan te passen en tot die tijd een begunstigend beleid te voeren.

Noot

De kamervragen zijn gesteld naar aanleiding van een artikel van AEGON medewerker Bob Willigers in Pensioen & Praktijk 2008 nr. 7/8. Voor de beantwoording van vragen krijgt de minister drie weken de tijd. Eind september moet er dus meer duidelijkheid zijn.

Praktisch

Mocht een partner van een overleden deelnemer verzoeken om het tot uitkering gekomen kapitaal naar een andere uitvoerder over te maken dan mogen wij daar niet aan meewerken.
Als het een uitkering bij overlijden van een directeur-grootaandeelhouder betreft, dan zal dat pensioen meestal niet onder de Pensioenwet vallen. Als de Pensioenwet inderdaad niet van toepassing is dan kan de uitkering wél overgedragen worden.
Uiteraard mag met een kapitaal dat bij leven op de pensioendatum beschikbaar komt voor aankoop van pensioen wel worden geshopt.

 

Bron: Kamervragen 2007-2008, vraagnr. 2070828140, Tweede Kamer  (www.overheid.nl).