Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Nieuws Aegon helpt Leeuwarder gezinnen met problematische schulden

Aegon helpt Leeuwarder gezinnen met problematische schulden

17 december 2018

Sinds 2016 is Aegon aangesloten bij het programma Van Schulden naar Kansen van Stichting Van Schulden naar Kansen. Dit programma richt zich op armoede die veroorzaakt wordt door problematische schulden. Voor een grote groep Nederlanders is het namelijk lastig om hun financiën op orde te krijgen én te houden. Aegon wil deze mensen graag helpen. Dit doen ze door samen te werken met lokale initiatieven, waarbij de komende jaren 6.000 gezinnen worden geholpen op weg naar een gezonde financiële toekomst. Dat doen ze in de steden waar zij zijn gevestigd: Den Haag, Leeuwarden en Groningen.

Stichting De Leeuwarder Uitdaging interviewde collega Madelyn Horstink, projectleider van het programma Van Schulden naar Kansen.

Wat houdt het programma Van Schulden naar Kansen in?

,,Via dit programma wil Aegon gezinnen helpen die in armoede leven en met schulden te maken hebben. In onze drie vestigingssteden, waaronder Leeuwarden, werken we daarom samen met lokale initiatieven die mensen helpen financieel zelfredzaam te worden. We ondersteunen deze initiatieven niet alleen financieel, maar ook met de inzet van Aegon-medewerkers die in de ondersteuning en advisering als vrijwilliger aan de slag gaan. Daarnaast is het project tevens verbonden aan een onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam waar wordt gekeken naar de effectiviteit van de hulpverlening.”

Wat is de reden voor Aegon om zich bij Van Schulden naar Kansen aan te sluiten en wat is het ambitieniveau?

,,Met dit programma willen we een duurzame oplossing bieden voor armoede in Nederland. Juist door de krachten te bundelen, en een brug te bouwen tussen het bedrijfsleven en het maatschappelijke werkveld willen we een verschil gaan maken. In Leeuwarden is de ambitie om de aankomende jaren 780 huishoudens te helpen om gezonde financiële keuzes te maken. Dat is hard nodig, want in 2017 moest maar liefst 16% van de huishoudens in Leeuwarden rondkomen van een minimum inkomen waarvan zo’n twee derde (67%) langdurig in armoede leeft.

We werken hierbij heel specifiek met een lokale benadering want wat in Den Haag wel werkt kan in Leeuwarden bijvoorbeeld totaal niet aanslaan. Elke stad is uniek, en weer anders georganiseerd en dat vraagt dan ook om een unieke benadering. Daarom werken we samen met lokale maatschappelijke organisaties die weten wat er op lokaal niveau speelt, hoe de cultuur van de stad in elkaar steekt en die begrijpen wat er nodig is om mensen financieel zelfredzaam te maken. Samen met onze maatschappelijke partners zoals Amargi, Humanitas, SchuldHulpMaatje en Stichting Buurtservicepunt richten we ons daarom op wijken waar de hulp het hardst nodig is en de armoedeproblematiek het grootst.”

Hoe betrekken jullie je medewerkers hierbij?

,,Vanuit Aegon willen we graag onze eigen medewerkers de ruimte bieden om vrijwilligerswerk te doen. Veel collega’s zijn administratief en financieel goed onderlegd dus het helpen bij bijvoorbeeld schuldenproblematiek past goed bij de kennis en vaardigheden die wij al in huis hebben. Om dit te stimuleren mogen alle Aegon-medewerkers 12 uur betaald vrijwilligerswerk doen. Daarnaast mag de resterende tijdsinvestering die dit vergt, want we snappen dat het meer dan 12 uur kost, voor de helft in Aegon-tijd worden gedaan. Deze collega’s zetten zich in bij één van onze partners. Dit is niet alleen fijn voor de organisaties zelf, ook onze medewerkers zien het als een erg waardevolle aanvulling op hun dagelijkse werkzaamheden. In totaal hebben al meer dan 150 collega’s in alle steden hun handen uit de mouwen gestoken.

We zijn daarbij altijd op zoek naar nieuw manieren om waarde toe te voegen aan wat er al bestaat in de steden. We werken bijvoorbeeld samen met Stichting Buurtservicepunt in Leeuwarden waar medewerkers van Aegon gaan ondersteunen bij postsorteer-sessies in de diverse wijkcentra in Leeuwarden. Vaak hebben mensen met schulden problemen om nog overzicht te krijgen door de vele post die ze ontvangen. Een postsoorteer-sessie kan hier dan heel goed bij helpen. Daarnaast kijken we ook of we vanuit Aegon de vrijwilligers van Stichting Buurtservicepunt extra kunnen trainen en bijscholen op financieel en administratief vlak. Vaak zijn deze trainingen duur om in te kopen en wij hebben deze kennis en expertise vanuit Aegon al vaak in huis.”

Wat zijn andere dingen die jullie in Leeuwarden aan het doen zijn?

,,Met SchuldHulpMaatje hebben we net een prachtige samenwerking opgezet. Zij merkten dat er een groep mensen is die tussen wal en schip vallen, die met een relatief kleine renteloze lening erg geholpen zouden zijn. We zijn samen om tafel gegaan en de conclusie getrokken dat er met een bijdrage vanuit Aegon een fonds kan worden opgezet die veel mensen direct kunnen helpen. We hebben toen besloten om mee te doen met het project en het Schuldhulpfonds Leeuwarden te ondersteunen.

Daarnaast zijn we samen met onze partners bezig met de ontwikkeling van een “sociale kaart”. Dit is een flyer waarop overzichtelijk alle instanties en initiateven staan die gezinnen kunnen benaderen als ze financiële of gerelateerd problemen hebben. We krijgen zo vaak te horen dat er veel sociale initiatieven en organisaties zijn, maar de mensen waar het om gaat ze niet weten te vinden. We hopen door het verspreiden van deze sociale kaart de mensen in de aandachtswijken op weg te kunnen helpen naar de juiste instanties.”

En je eigen motivatie? Wat maakt dit werk zo bijzonder voor jou?

,,De afgelopen twee jaar heb ik veel geleerd over hoe ingewikkeld we het hebben gemaakt in Nederland voor mensen die met deze uitdagingen rondlopen. Ik vind het dan ook erg mooi dat ik de gelegenheid heb gekregen om namens Aegon ons steentje bij te kunnen dragen aan de oplossing hiervan. Hoe gaaf is het om te horen dat een collega iemand heeft gecoacht die al jaren thuis op de bank zat, compleet onzeker over haar kunnen, die nu haar droombaan heeft gevonden? Of partners die hebben weten te voorkomen dat een gezin uit huis is geplaats, of waarbij jongeren toch een vorm van schuldsanering kunnen krijgen. Van dat soort verhalen word ik ontzettend blij en een trotse medewerker.”

Meer info over Van Schulden naar Kansen: www.aegon.nl/vanschuldennaarkansen