Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

AFM: Keuze waar het kan, verplichting waar dat moet

13 januari 2015

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) levert haar bijdrage aan de Nationale Pensioendialoog door publicatie van haar position paper voor een toekomstbestendig pensioenstelsel. De AFM kiest daarbij nadrukkelijk het perspectief van de deelnemer. 

Verplichting daar waar dat verstandig is

Consumenten zijn van nature gericht op de korte termijn, hebben gebrek aan motivatie om goed financieel te plannen voor de oude dag en hebben grote moeite met het begrijpen van risico’s. Daarom vindt de AFM het verstandig  om iedereen met een inkomen uit arbeid verplicht aanvullend pensioen te laten opbouwen. Deelnemers krijgen hierbij aanvullend de mogelijkheid om de hoogte van de premie boven een bepaald minimum zelf te bepalen. Met een goed vormgegeven standaardoptie worden zij geholpen bij het maken van deze keuze. De AFM vindt meer keuze voor de deelnemer bij het vaststellen van het individuele beleggingsbeleid niet verstandig.

Oneerlijke subsidies tussen generaties voorkomen

De AFM vindt het verder belangrijk om oneerlijke subsidies tussen generaties weg te nemen. Hiervoor is wel een aanpassing in het stelsel nodig. Het gebruik van doorsneepremies moet worden uitgefaseerd, aldus de AFM. De AFM vindt dat deelnemers een pensioenovereenkomst moeten krijgen waarbij de afspraken over het verdelen van risico’s tussen generaties op voorhand volledig zijn vastgelegd. Transparantie over (toegenomen) onzekerheden is hierbij een belangrijke randvoorwaarde.

Een minder complexe pensioenregeling

De kans op een goed pensioen neemt toe wanneer er minder kosten worden gemaakt. Pensioenregelingen zijn nu nog te complex door de vele uitzonderingen. Vereenvoudiging van de pensioenregelingen draagt bij aan het verlagen van de kosten. 
Deelnemers hebben belang bij een efficiënt pensioenstelsel. Transparantie over de kosten is hierbij een belangrijke eerste stap. De kosten in het pensioenstelsel kunnen worden verlaagd door schaalgrootte te benutten en vereenvoudiging van pensioenregelingen. 

Commentaar

Staatssecretaris Klijnsma startte de Pensioendialoog. Zij vraagt iedereen mee te denken over de vraag welke aanpassingen nodig zijn in de vormgeving van het stelsel om het stelsel te laten meebewegen met deze ontwikkelingen. Met deze positionpaper levert de AFM haar bijdrage aan de Nationale Pensioendialoog. 

Dat er veel gaat veranderen in het pensioenland, is duidelijk. Wat en wanneer precies, is nog de vraag. 

 

Auteur:  Vera Hek, adviseur Aegon Adfis
Bronnen: nieuwsbericht AFM; interview Herman Kappelle op BNR 13 januari 2015

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 13 januari 2015