Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Beantwoording Kamervragen over FATCA

18 september 2012

Nederland onderhandelt met de VS over een bilaterale overeenkomst om gegevens uit te wisselen. Op deze manier wordt Amerikaanse belastingontduiking tegengegaan. De antwoorden op Kamervragen geven een mooi overzicht van de stand van zaken.

Wat is FATCA ook al weer?

De Amerikaanse wet Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) heeft als doel belastingontduiking door Amerikanen te voorkomen. Financiële instellingen uit de hele wereld worden door deze wet verplicht om gegevens over Amerikaanse rekeninghouders te verstrekken aan de belastingdienst van de Verenigde Staten (VS). Dit heeft grote gevolgen voor bijna de gehele Nederlandse financiële sector .

Antwoorden op Kamervragen: overzicht stand van zaken

Na het 'joint statement' van februari 2012 tussen de VS en een groep van vijf Europese landen (Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk) is op 26 juli 2012 een model voor een bilaterale administratieve overeenkomst gepubliceerd. Zie ook ons nieuwsbericht van 26 april 2012.

Dit model is een raamwerk voor rapportages die financiële instellingen moeten doen aan hun eigen  Belastingdienst  over rekeningen op naam van hun Amerikaanse cliënten. De Belastingdienst wisselt die gegevens vervolgens op automatische en wederkerige basis uit met de VS. De bepalingen in de bestaande belastingverdragen zijn daarvoor de basis.

In de bijlage van de overeenkomst is ruimte voor landenspecifieke bepalingen. De VS en de G5-landen hebben in een gezamenlijke verklaring aangegeven dat zij spoedig een bilaterale overeenkomst willen sluiten, gebaseerd op deze modelovereenkomst.

Ook worden andere landen uitgenodigd een dergelijke overeenkomst te sluiten. Het is een belangrijke stap richting een gezamenlijke aanpak om belastingontwijking te bestrijden, aldus de VS en de G5-landen.

Nederland heeft al in de fase van de 'joint statement' van februari 2012 bij de VS aangegeven geïnteresseerd te zijn in zo'n overeenkomst. Nu de modelovereenkomst is gepubliceerd zullen de contacten om te komen tot een bilaterale administratieve overeenkomst worden voortgezet, aldus Weekers.

Belang van overeenkomst Nederland - VS

Financiële instellingen waar ook ter wereld gevestigd, moeten informatie over financiële tegoeden (bankrekeningen, beleggingen, verzekeringen) aan de Internal Revenu Service (de IRS, de Amerikaanse Belastingdienst) aanleveren. Financiële instelling die hieraan niet voldoen kunnen uiteindelijk worden geconfronteerd met een 30% Amerikaanse bronbelasting op inkomstenstromen uit de VS.

Het verstrekken van de gevraagde gegevens kan op gespannen voet staan met Nederlandse en Europese wetgeving op het gebied van privacy- en gegevensbescherming. Daarnaast worden financiële instellingen door de Amerikaanse wetgeving geconfronteerd met aanzienlijke kosten. Wanneer de Nederlandse overheid een overeenkomst sluit met de overheid van de VS kan dit bijdragen aan het wegnemen van juridische knelpunten en het beperken van de toename van de kosten.

Auteur: Erik Schouten
Bron:   Brief Ministerie van Financiën aan de Tweede Kamer, 17 september 2012, kenmerk IFZ/ 2012/490 U.