Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

In Beeld: het AEGON Global High Yield Fund

7 februari 2013

Ondanks de turbulentie op de obligatiemarkten in 2012 heeft het AEGON Global High Yield Fund het goed gedaan. In dit artikel gaan we in op de achtergrond van High Yield bedrijfsobligaties en de obligatiemarkt als geheel. Dit artikel is geschreven door Wim Almeloo, Head of Fixed Income Credits, AEGON Asset Management. In Beeld is een terugkerend artikel waarbij een succesvol fonds besproken wordt.

Het afgelopen jaar is een turbulent jaar geweest op de obligatiemarkten. De spanningen liepen hoog op voor de periferielanden in de Eurozone, met oplopende rentes voor de desbetreffende staatsobligaties als gevolg. De rentes op staatsobligaties van de “core” landen in de Eurozone liepen daarentegen terug tot recordlage niveaus. Vanaf de zomer, toen de president van de Europese Centrale Bank (ECB) had aangekondigd dat hij alles zou doen om de euro te steunen, liepen de rentes in de periferielanden weer sterk terug. Die van de core- landen bleven laag.

In het begin van 2012 had de ECB de banken al voorzien van overvloedige liquiditeiten, in een poging om de bevriezing van de interbancaire markt te verhelpen en de kredietverlening aan consumenten en bedrijven op gang te helpen. Dit leidde tot een eerste golf van risicobereidheid bij beleggers, en de aankondiging door de ECB van steunmaatregelen voor de overheidsobligatiemarkten van de periferielanden leidde vanaf augustus tot een tweede golf van risicobereidheid.

Tegen deze achtergrond werden bedrijfsobligaties door veel beleggers interessant gevonden door de aantrekkelijke renteopslagen, terwijl het financiële profiel van veel bedrijven tijdens de kredietcrisis solide bleef. De winstgevendheid was in veel gevallen overeind gebleven, dankzij een veelal scherp kostenbewustzijn en dankzij een terughoudend beleid qua investeringen en andere uitgaven.

De risicobereidheid van beleggers, gestimuleerd door de acties van de ECB en door de lage rentes op geldmarktinstrumenten en op overheidsobligaties van de core-landen in de Eurozone leidde tot een brede zoektocht naar hoger renderende beleggingen, onder andere bedrijfsobligaties – Investment Grade en High Yield – en ABS en Emerging Markets. Wij zullen hier later verder op in gaan. 

Beschrijving van het Global High Yield Fund

Het AEGON Global High Yield Fund belegt al sinds 2005 wereldwijd in High Yield bedrijfsobligaties, dat wil zeggen obligaties uitgegeven door minder kredietwaardige bedrijven (Dit zijn bedrijven met een rating tussen de BB+ en CCC). De positie in bedrijven met een CCC-rating (de laagste kredietwaardigheidrating) is beperkt tot maximaal 10% van het totale fonds. Het fonds is actief op zowel de dollarmarkt als op de euromarkt, waarbij het valutarisico van de dollarbeleggingen wordt afgedekt naar euro. Het beleggingsbeleid combineert een gedisciplineerd top-down proces, waarin wij de overall beleggingsrisico’s van de portefeuille sturen, met een sterk research-gedreven selectie van individuele bedrijven en leningen. Wij beschouwen de nauwe samenwerking tussen de portefeuillebeheerders en analisten als een van de belangrijkste motoren van de performance van het fonds.

Hoe heeft het fonds het gedaan?

In 2012 leidden de robuuste fundamentele kenmerken van de markt, de aantrekkelijke waardering en de sterke inflow van middelen in bedrijfsobligatiefondsen tot een uitstekend rendement op High Yield bedrijfsobligaties. Het rendement van onze customized High Yield benchmarkindex1 bedroeg ruim 17%, terwijl het AEGON-fonds uitkwam op een rendement van 18,5%. Gedurende het jaar hadden wij een constructieve visie op de High Yield markt, omdat wij al in een vroeg stadium het belang van de ECB-acties onderkenden. De portefeuilleconstructie was daarom gericht op het bewerkstelligen van enigszins agressiever portefeuillekenmerken -een iets hogere gemiddelde renteopslag en gemiddeld een iets lagere kredietwaardigheidsrating -  waardoor we meer dan gemiddeld konden profiteren van de positieve prijsontwikkelingen. Bovendien droeg ook onze deelname in het ruime aanbod van nieuwe leningen, die veelal met aantrekkelijke premies naar de markt kwamen, bij aan de uitstekende performance.

Dit fonds heeft een lange historie van uitstekende performance. Over de afgelopen drie jaar bedroeg het rendement 12%, bijna 1% hoger dan het rendement van de benchmark.

Hoe hebben andere (Fixed Income of vastrentende) asset classes het gedaan?

High Yield bedrijfsobligaties stonden niet alleen als hoogrenderende asset class in 2012. Overheidsobligaties van de core-landen in de eurozone profiteerden van de per saldo lagere rentes, terwijl de overheidsobligaties van de periferielanden in de eurozone in de tweede helft van het jaar herstelden van de crisis.

Maar het waren vooral de lage rentes op geldmarktinstrumenten en op overheidsobligaties uit de core-landen, die beleggers stimuleerden te zoeken naar hoger renderende beleggingen. Investment Grade bedrijfsobligaties, uitgegeven door banken en bedrijven met een betere kredietwaardigheid (AAA tot BBB), begonnen het jaar met een hoge gemiddelde renteopslag. De voortdurende inflow van middelen naar deze asset class leidde tot een gestage en sterke daling van de renteopslagen en leidde uiteindelijk tot een rendement van ruim 15% voor het AEGON European Credit fonds (1,5% meer dan de benchmarkindex).

Ook andere vastrentende asset classes met aantrekkelijke renteopslagen, zoals Emerging Markets en Asset Backed Securities (ABS), profiteerden volop van de zoektocht van beleggers naar hogere rendementen. Het AEGON Emerging Markets fonds had een rendement van bijna 20% (bijna 3% meer dan de benchmarkindex), terwijl het AEGON ABS fonds uitkwam op 19% (7% meer dan de benchmarkindex).

Wat zijn de vooruitzichten?

De gemiddelde rentes voor alle Fixed Income (vastrentende) asset classes liggen op een aanzienlijk lager niveau dan een jaar geleden. Nu 2013 een maand oud is tekent zich al duidelijk het effect af van deze huidige lage aanvangsrendementen. Overheidsobligaties zijn al kwetsbaar gebleken bij een bescheiden rentestijging. Onze verwachtingen voor de asset classes met een hogere renteopslag voor kredietrisico, en die daarom minder gevoelig zijn voor een stijging van de onderliggende rentes, zijn optimistischer.

Voor Investment Grade bedrijfsobligaties verwachten wij dat de renteopslagen voldoende zijn om het effect van licht stijgende onderliggende rentes te compenseren. Per saldo verwachten wij in deze categorie ook voor 2013 een positief rendement.

Wat High Yield bedrijfsobligaties betreft, verwachten wij dat beleggers in hun zoektocht naar hogere rendementen, gevoelig blijven voor de renteopslagen die deze markt nog steeds biedt. Zolang de fundamentele karakteristieken van deze markt intact blijven, dat wil zeggen zolang de bedrijven een solide financieel profiel kunnen blijven paren aan een acceptabele winstgevendheid, verwachten wij dat High Yield bedrijfsobligaties opnieuw aan de bovenkant van de rendementspiramide zullen staan. 

  1. 70% BarCap US Corporate High Yield index, 30% BarCap Euro High Yield index

 

Disclaimer
"AEGON Investment Management B.V. is een beleggingsonderneming en beheerder van beleggingsfondsen en is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Deze informatie is met zorg samengesteld namens AEGON Investment Management B.V. Er is naar gestreefd de informatie juist en volledig mogelijk weer te geven. Onvolkomenheden als gevolg van menselijke vergissingen of informatiesystemen kunnen echter voorkomen, waardoor gegevens en calculaties kunnen afwijken. Aan de verstrekte informatie en berekende waardes kunnen geen rechten worden ontleend. De verstrekte informatie is aan wijziging onderhevig. De waarde van het financiële instrument is afhankelijk van de ontwikkelingen op financiële markten of (indien van toepassing) andere markten."