Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

In beeld: het Core Eurozone Bond Fund

5 september 2012

Ondanks de stormachtige ontwikkelingen op de financiële markten doet het AEGON Core Eurozone Government Bond Fund het prima. In dit artikel gaan we in op hoe de portefeuillebeheerders dit doen door dieper in te gaan op de bewegingen in de markt en de strategische en tactische beslissingen die het team heeft genomen. Dit heeft geleid tot een year-to-date rendement van bijna zeven procent. 

In Beeld is een terugkerend artikel waarbij een succesvol fonds besproken wordt. Dit artikel is geschreven door Gerard Moerman, Head of Rates and Money Markets, AEGON Asset Management.

In de eerste zeven maanden van dit jaar heeft het Core Eurozone Government Bond Fund van AEGON een prima absoluut en relatief rendement behaald. De beleggingen in het fonds profiteerden van de onzekere situatie in Europa. De rentes daalden stevig in de veilige landen in de eurozone. Ondanks deze lastige omstandigheden heeft het team van portefeuillemanagers goed ingespeeld op deze renteschommelingen en de obligaties geselecteerd die in de loop van dit jaar een goede performance hebben laten zien. Het rendement tot en met eind juli ligt op 6,9%, wat 0,90% boven het rendement van de benchmark is. Dit fonds heeft van Morningstar een 5-sterren rating gekregen, de hoogst mogelijke beoordeling. 

Wat zijn de voor - en nadelen van de huidige economische situatie voor lange termijn beleggen? Waarom?

Op dit moment bewegen financiële markten hard op en neer. Dit kan erg vervelend zijn, aangezien er op korte termijn veel fluctuaties zijn. Voor een lange termijn belegger zijn deze fluctuaties echter van minder belang. Op de lange termijn is het belangrijk dat beleggingen een positief en stabiel rendement laten zien. In onzekere situaties is spreiding daarom van essentieel belang. Een gespreide portefeuille waarin de kansen op het toevoegen van waarde en het te lopen risico scherp zijn afgewogen zorgt misschien voor een wat lager maar wel  stabieler rendement op de lange termijn.

Wat is het performance track record van dit fonds?

In onderstaande grafiek is de performance en de performance ten opzichte van de benchmark weergegeven sinds de start van het fonds in 1990. De grafiek laat zien dat het fonds de benchmark al vanaf het vroege begin outperformed.

Waar komt het succes vandaan?

De selectie van de beleggingen gebeurt op solide basis aan de hand van het AEGON kwadrantenmodel. Daarbij worden beleggingsmogelijkheden afgewogen op basis van vier factoren: macro-economische ontwikkelingen, waardering, technische analyse en marktsentiment. Dit model zorgt voor goed afgewogen beleggingsbeslissingen. 

Laten we als voorbeeld eens kijken naar de huidige situatie op de obligatiemarkten. De rentes op staatsobligaties van de meest veilige landen ligt momenteel erg laag. Voor de kortere looptijden komt deze zelfs op een negatieve rente uit. Wij passen ons tactisch beleid aan indien we denken dat wij hiermee de benchmark kunnen outperformen zonder het risico sterk te laten toenemen. De korte leningen met een negatieve rente doen wij daarom van de hand. In plaats daarvan zoeken wij veilige beleggingen die nog wel enige rente bieden. Deze strategie heeft dit jaar een goede bijdrage aan het rendement van de portefeuille geleverd. 

Van welke veranderingen in de markt hebben jullie positief gebruik gemaakt om waarde toe te voegen en welke ontwikkelingen hebben jullie geprobeerd te ontwijken?

Er zijn drie belangrijke thema’s die dit jaar een rol gespeeld hebben in de Core Eurozone bond portefeuilles. Dat zijn de eurocrisis, het landenrisico en de ultimate forward rate.

De eurocrisis zorgt voor veel ups en downs. Die grote sprongen hebben wij gebruikt om de portefeuille op de juiste momenten voorzichtig in te steken. Zo speelden wij in op een lagere rente (overwogen duratie) en hebben wij de portefeuille gepositioneerd op een vervlakkende rentetermijnstructuur. Beide hebben waarde toegevoegd, vooral in de maanden mei t/m juli.

Dan het landenbeleid. Binnen het spectrum van AAA-landen  zijn wij erg voorzichtig geweest met de exposure naar Frankrijk. Dit land heeft een hoge schuld en doet eigenlijk vrij weinig aan structurele verbeteringen. Wij zien een duidelijk risico op een lagere rating en hogere rentes in Frankrijk. Daarom hanteren wij al langere tijd een onderwogen positie in Franse obligaties ten gunste van Oostenrijkse, Finse en Nederlandse obligaties. 

Het laatste belangrijke thema is de ultimate forward rate. In onze ogen waren in het voorjaar de lange rentes te laag. Sterker nog, in Nederland lag de 30-jaars rente zelfs onder de 20-jaars rente! Wij verwachtten dat dit op den duur zou normaliseren. De bekendmaking van de ultimate forward rate voor verzekeraars zorgde voor een snelle stijging van de lange rentes. Met name in juli heeft dit sterk bijgedragen aan de performance. 
Het is duidelijk dat wij verschillende bronnen van toegevoegde waarde benutten. Elke actieve positie wordt bewust ingenomen, bijgehouden en geëvalueerd. Op het moment dat de situatie verandert, passen wij de portefeuille daar weer op aan. Halverwege augustus is de duratiepositie neutraal, terwijl de andere twee hierboven genoemde thema’s nog steeds in de portefeuille zitten.

Welke veranderingen in de markt zouden je noodzaken om je beleid voor dit fonds aan te passen, en wat zou je bij deze scenarios doen?

De eurocrisis zorgde voor een belangrijk risico voor het fonds. Sinds het uitbreken van deze onrust zijn rating agencies erg actief. In december 2011 gaven de belangrijkste rating agencies aan dat zij ook de AAA-landen van Europa  tegen het licht willen houden. Met andere woorden, ook veilige landen zoals Nederland lopen het risico hun AAA-rating te verliezen. Daarop heeft AEGON Asset Management direct actie ondernomen en het Core Eurozone Bond Fund voorbereid op allerlei mogelijke scenario's. Het gevolg is nu dat een downgrade van een groot en relatief veilig land niet direct zal leiden tot verplichte verkopen. Het verplicht verkopen gebeurt immers meestal op een zeer slecht moment en is dus zeker niet in het belang van de klant. Wij zitten bovenop deze veranderingen en zullen direct reageren als dit nodig is.

Op basis van de hierboven besproken structurele wijziging staat het fonds er goed voor. Ons team van portefeuillemanagers is daarnaast erg ervaren. Eddo van de Bogaard (zie foto), bijvoorbeeld, werkt al meer dan 30 jaar voor AEGON en heeft met dit fonds niet voor niets een Morningstar Award gewonnen. Marcel van Zuilen heeft bij een aantal werkgevers in deze branche gewerkt en in 20 jaar een schat aan ervaring opgebouwd. Hendrik Jan Tuch, Martin Bottenberg en Gerard Moerman, de laatste als hoofd van de afdeling, hebben elk zo'n tien jaar beleggingservaring. Zoals de cijfers dit jaar laten zien, betaalt de ervaring en de beleggingskeuzes die het team maakt goed uit. Uw staatsobligatiebeleggingen zijn bij AEGON Asset Management in goede handen.

Vlnr: Marcel van Zuilen, Gerard Moerman, Eddo van de Bogaard, Hendrik Jan Tuch en Martin Bottenberg

Disclaimer

Het AEGON Core Eurozone Government Bond Fund staat alleen open voor vennootschappen behorende tot de fiscale eenheid van AEGON N.V. en die gekwalificeerde belegger zijn in de zin van de Wet op het financieel toezicht.

Het AEAM Core Eurozone Government Bond Fund staat alleen open voor vennootschappen die gekwalificeerde belegger zijn in de zin van de Wet op het financieel toezicht.