Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Begrijpt u het nog? Netto pensioen = netto lijfrente

4 juli 2014

Op het laatste moment voor het zomerreces nam de Tweede Kamer een amendement van Pieter Omtzigt (CDA) aan; een amendement over de netto lijfrente.

Wat regelt dit amendement?

Dit amendement regelt dat het begrip "nettolijfrente in de tweede pijler" wordt vervangen door het begrip "nettopensioen".
De indiener van het amendement (Omtzigt) is van mening dat het correcter is om in de tweede pijler te spreken van een pensioen en niet van een lijfrente. Het amendement definieert een nettopensioen als pensioen in de vorm van een nettolijfrente als bedoeld in afdeling 5.3A van de Wet inkomstenbelasting 2001.

Commentaar

In eerdere berichten las u over de discussie tussen kabinet en partijen over het begrip lijfrente. Zie bijvoorbeeld onze berichten: 'Vragen netto-lijfrente van Eerste Kamer beantwoord' (13 mei 2014) en 'Netto-lijfrente; een semantische discussie?' (28 mei 2014). Dit amendement maakte het allemaal niet helderder.
 

Door dit amendement wordt het begrip netto lijfrente in de Pensioenwet vervangen door netto pensioen. Wat ons betreft een prima wijziging omdat het duidelijk wordt waarover wordt gesproken. Maar weliswaar wordt nu gesproken over netto pensioen in de tweede pijler, maar de definitie van netto pensioen is nu pensioen in de vorm van een netto lijfrente als bedoeld in de Wet IB 2001. En dat is een oudedagslijfrente, een nabestaandenlijfrente of een tijdelijke oudedagslijfrente. Dus we spreken nu wel van een netto pensioen, maar dit verwijst naar een netto lijfrente. Begrijpt u het nog? De discussie gaat verder in september na het reces als de AMvB wordt besproken.

 

Auteur: Vera Hek, adviseur Aegon Adfis
Bron: Tweede Kamer, 3 juli 2014