Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Belasting over pensioenuitkering kun je niet delen

26 maart 2014

Een pensioenstichting betaalt het pensioen voor de helft uit aan de man en voor de helft aan zijn vrouw. De man vindt dat de uitkering gedeeltelijk bij hem en gedeeltelijk bij zijn vrouw belast moet worden. De belastingdienst, de rechtbank, het Hof en nu ook de Hoge Raad denkt daar anders over.

Pensioenuitkering verdelen over echtgenoten?

In 1988 heeft het echtpaar een akte van cessie getekend. In die akte van cessie is vastgelegd dat de man de helft van de ouderdomspensioenuitkeringen overdraagt aan zijn vrouw. Vervolgens gaven de man en de vrouw ieder de helft van de pensioenuitkering aan voor de inkomstenbelasting.

Voor het Hof Amsterdam stelde de man dat de helft van de pensioenuitkering toegerekend moet worden aan zijn vrouw omdat in het verleden met de stichting is overeengekomen dat het pensioen voor de helft wordt uitgekeerd aan zijn vrouw. Hij beriep zich verder op ongelijke behandeling van gehuwden ten opzichte van hen die van de echt zijn gescheiden en een richtlijn van de Raad van Europese Gemeenschappen inzake de sociale zekerheid. Nadat het Hof (en eerder de rechtbank) de man in het ongelijk stelden ging hij in hoger beroep.

Pensioenuitkering is loon uit dienstbetrekking van de werknemer

Ook de Hoge Raad stelde de man in het ongelijk en bevestigt de juistheid van het oordeel van het Hof. Het Hof oordeelde eerder dat:

  • het pensioen voortvloeit uit de dienstbetrekking van de man;
  • de uitkeringen daarom moeten worden aangemerkt als loon uit de dienstbetrekking van de man en niet van zijn echtgenote;
  • het daarbij niet uitmaakt dat de man het recht op pensioen of het bestuur daarover heeft overgedragen aan zijn echtgenote;
  • voor wat betreft het beroep op ongelijke behandeling gescheiden personen niet als gelijke gevallen kunnen worden aangemerkt als gehuwden. Hierdoor is er geen sprake van discriminatie;
  • het beroep van de man op de richtlijn faalt, onder meer omdat die richtlijn ziet op wettelijke sociale zekerheidsregelingen en niet op (particuliere) pensioenen.

Commentaar

In ons bericht van 7 december 2012 "Pensioen leent zich niet voor beïnvloeden hoogte box-1 inkomen" schreven wij al over deze casus. Wij verbaasden ons dat de man (of zijn adviseur) een gerechtelijke procedure was gestart omdat de feiten zo duidelijk waren. De uitspraak van de Hoge Raad vinden wij daarom niet verrassend.

Deze uitspraak bevestigt nogmaals (net zoals de uitspraak die wij opgenomen in ons nieuwsbericht "Verrekening pensioenuitkering dga" van 6-12-2012) dat een pensioenuitkering niet kan worden gebruikt om het inkomen in box 1 te verlagen.

 

Auteur: Vera Hek
Bron: Hoge Raad, nr. 12/05924, 21 maart 2014