Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Besluit belastingdienst: lagere pensioenleeftijd in 2015 toegestaan

16 juli 2014

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) publiceerde de voorwaarden voor een pensioenregeling met een lagere pensioenleeftijd dan 67 jaar.

Pensioenrichtleeftijd lager dan 67 jaar

Ook na het in werking treden van Witteveen 2015 mag in een pensioenregeling een pensioenrichtleeftijd lager dan 67 jaar worden opgenomen. Hiervoor gelden dan lagere opbouwpercentages. De omvang van het op te bouwen ouderdomspensioen mag niet hoger zijn dan het herrekende fiscaal maximale ouderdomspensioen ingaande op 67 jaar. Deze herrekening kan plaatsvinden in de opbouwfase of op de ingangsdatum van het pensioen. In de opbouwfase leidt de herrekening tot een lagere jaarlijkse maximale opbouw voor het ouderdomspensioen. Dit antwoordde het CAP op de vraag of de pensioenrichtleeftijd lager mag zijn dan 67 jaar.

In dat antwoord nam het CAP opbouwpercentages op voor vier verschillende situaties. De tabel voor de meest voorkomende situatie vindt u hierna. Dit is een ouderdomspensioen in combinatie met een nabestaandenpensioen.

TABEL 1

Pensioenleeftijd volgens pensioenregelingMaximaal opbouwpercentage ouderdomspensioen in een eindloonstelselMaximaal opbouwpercentage ouderdomspensioen in een middelloonstelsel
671,6571,875
661,5361,739
651,4281,616
641,3291,504
631,2401,403
621,1581,311
611,0841,226
601,0151,149

Commentaar

Een pensioenregeling is niet direct bovenmatig wanneer één element in de pensioenregeling niet voldoet aan de fiscale eisen. Dat (bovenmatige) element kan gecompenseerd worden door een ander element dat lager is dan de fiscale grens die de Wet LB daarvoor stelt. Het CAP laat dit nog eens zien met het antwoord op de vraag of de pensioenrichtleeftijd lager mag zijn dan 67 jaar.

 

Auteur: Vera Hek, adviseur Aegon Adfis
Bron: Vraag & Antwoord 14-008 d.d. 140714, www.belastingdienstpensioensite.nl