Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Besluit premieovereenkomsten vernieuwd

31 december 2014

Op 30 december publiceerde de staatssecretaris van Financiën het vernieuwde besluit beschikbare premieregelingen, premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen. Het besluit treedt in werking op 1 januari 2015.

Veranderingen in het vernieuwde besluit

Dit besluit is een actualisering van het besluit uit 2013 en is uitgebreid met het nettopensioen. Het verduidelijkt de fiscale regels voor beschikbare premieregelingen en kapitaalovereenkomsten. Net als de besluiten uit 2009 en 2013 bevat dit besluit “netto-staffels”. De opslag voor kosten en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid zijn niet opgenomen in deze staffels. 

Het fiscale kader voor premie- en kapitaalovereenkomsten is in dit vernieuwde besluit uitgewerkt op basis van de Wet verlaging maximumopbouw-­ en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen, de wijziging van die wet en het Belastingplan 2014. Het gaat uit van een pensioenopbouw gebaseerd op een bereikbaar pensioen van 75% van het gemiddelde loon in 40 opbouwjaren. Bovendien wordt het pensioengevend gemaximeerd op €100.000 (2015). De in het besluit opgenomen tabellen zijn daaraan – voor zover nodig - aangepast.

Bijlagen in het besluit

Het besluit bevat, net als het oude, verschillende bijlagen. 
•    Bijlage I bevat drie tabellen met premiestaffels voor beschikbare premies voor opbouw van ouderdoms- en eventueel partnerpensioen ter grootte van circa 70% van het ouderdomspensioen. 
•    Bijlage II geeft voorwaarden voor kapitaalovereenkomsten.
•    Bijlage III bevat voorwaarden voor premieovereenkomsten waarbij  de premie direct verplicht wordt omgezet in een aanspraak op een uitkering. 
•    Bijlage IV bevat drie tabellen op basis van 3% rekenrente. Deze tabellen zijn voor premieovereenkomsten die gericht zijn op een fiscaal maximaal middelloonpensioen. Hieraan worden extra voorwaarden en toetsmomenten op fiscale bovenmatigheid gesteld.
•    Bijlage V geeft voorwaarden voor premieovereenkomsten op basis van de kostprijs van een fiscaal maximaal middelloonpensioen.
•    Bijlage VI beschrijft de voorwaarden voor pensioenregelingen met uitkeringen in beleggingseenheden.
•    Bijlage VII bevat voorwaarden en twee tabellen voor het nettopensioen. Tabel 1 geeft een premiestaffel op basis van 4%. Tabel 2 geeft  een premiestaffel op basis van 3% rekenrente.

Commentaar

Voor het nettopensioen publiceerde de belastingdienst op 22 oktober de staffels en voorwaarden op haar site. Deze zijn nu opgenomen in dit besluit, in bijlage VII. Voor het nettopensioen geldt een uitkeringsbegrenzing. Voor het toetsen van de nettopensioenuitkering gelden dezelfde voorwaarden als die voor premieovereenkomsten op basis van 3% rekenrente. Met dien verstande dat de toetsing plaatsvindt op basis van het loon vermenigvuldigd met de nettofactor.

Auteur:  Vera Hek, adviseur Aegon Adfis

Bronnen: Staatscourant 30 december 2014, nr 36872 

 

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 31 december 2014