Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Beter en stabieler rendement door goed gespreide portefeuille?

25 april 2013

Europa wordt nog geteisterd door een recessie. Aegon Asset Management (AAM) verwacht dat de Europese economie zich langzaam zal herstellen en weer positieve groeicijfers zal laten zien in de tweede helft van 2013. Dit artikel gaat over hoe een beter en stabieler rendement kan worden bereikt in deze situatie.

Europese economie zal zich herstellen

Ook voor 2014 verwachten wij een positieve groei, maar slechts in beperkte mate. De zorgen over de Eurozone als geheel en de perifere landen in het bijzonder zijn afgenomen. In de laatste Beleggingsvisie is ook stilgestaan bij de stille progressie die de perifere landen maken op het gebied van arbeidsmarkthervormingen. De situatie is nog lang niet hoe het moet zijn, maar de juiste richting is wel gevonden.

De rente zal laag blijven

De lage economische groei zal ervoor zorgen dat de Europese Centrale Bank (ECB) de rente voorlopig niet zal verhogen. Sterker nog, wij achten het niet onwaarschijnlijk dat de ECB dit jaar de rente nog eens zal verlagen. De Europese economie moet de komende jaren ondersteund worden met een ruim monetair beleid. Dit betekent dat niet alleen dit kalenderjaar de rente op een historisch laag niveau ligt, maar ook in 2014 en mogelijk nog veel langer. De huidige schuldenberg in de eurozone is vergelijkbaar met de situatie in de Verenigde Staten van net na de Tweede Wereldoorlog. De Amerikaanse centrale bank, de Fed, heeft er toen voor gezorgd dat de korte rente en de kapitaalmarktrente decennia lang op een heel laag niveau bleven steken.

Alleen langere looptijden en meer risico geven nog rendement

Er is op dit moment heel veel geld in het financiële systeem beschikbaar door het ruime monetaire beleid. Dit geld moet belegd worden. Iedere belegger zoekt naar een belegging met enig rendement om deze cash aan het werk te zetten. De gevolgen daarvan zijn duidelijk zichtbaar. Kortlopende, veilige beleggingen noteren tegenwoordig een yield van nagenoeg 0%. Daardoor kiezen meer en meer beleggers ervoor om te beleggen in langere looptijden, of in obligaties met iets meer risico, bijvoorbeeld obligaties met een lagere kredietwaardigheid. Het effect van deze zoektocht naar rendementen is dat yieldcurves vervlakken en dat spreads – dit is de extra rente die voor een risicovollere belegging ontvangen wordt - ook langzaam kleiner worden. Ook obligaties uit de perifere landen zijn momenteel in trek1. Wij verwachten dat deze trend zal aanhouden. AEGON Asset Management speelt hier op in binnen de portefeuilles die wij aanbieden.

Afwijken van de benchmark voegt waarde toe aan onze Core staatsportefeuilles

Wij spelen actief in op de omgeving die wij zien. Dit betekent niet dat wij veel handelen, maar wel dat we bewust een bepaalde afwijking van de benchmark nemen om een zo goed en stabiel mogelijk rendement te creëren voor beleggingsportefeuilles2. Op dit moment vinden wij beleggingen tot een horizon van drie jaar uit de core eurozone niet aantrekkelijk. De rente die hierop betaald wordt ligt namelijk ongeveer op 0%. Wij kiezen daarom liever voor beleggingen iets verder op de curve, waar een investeerder wel beloond wordt voor het lopen van risico. Uit onze analyses blijkt dat de hoogste informatieratio3 behaald kan worden bij looptijden tussen de vijf en twaalf jaar. Dit is ook te zien in het histogram hieronder:

Daarnaast proberen wij waarde toe te voegen door de juiste landen te selecteren. We hanteren een onderweging in Duitse obligaties. Deze zijn te duur geworden door de toevlucht van kapitaal naar de Duitse obligaties. We kiezen voor een overweging in Finse, Nederlandse en Oostenrijkse obligaties. Ook halen wij een stukje extra rendement uit leningen van de Europese Unie en de European Investment Bank. Deze strategie heeft de laatste twaalf maanden geleid tot een outperformance van meer dan 1%.

Het European Bond Fund heeft een gespreide portefeuille

Binnen het European Bond Fund4 hebben wij dezelfde posities, maar kunnen we bovendien putten uit meer landen. Het gevolg is dat er een goed gespreide portefeuille staat. De grootste overweging in deze portefeuille is geïnvesteerd in kwalitatief goede landen uit Centraal en Oost-Europa. Landen als Tsjechië, Slowakije en Polen groeien harder dan de eurozone, terwijl hun schuldenpositie veel lager is. Dit maakt deze obligaties naar onze mening een veiligere belegging in vergelijking met andere landen in de EU, terwijl de rente op deze obligaties aantrekkelijker is.

Een goed gespreide portefeuille brengt een beter en stabieler rendement

Zoals gezegd verwachten wij dat de rentes nog lang laag zullen blijven en dat spreads de komende jaren zullen dalen. De rente op core eurozone obligaties blijft gelijk of zal licht oplopen, terwijl de yield op perifere en Oost-Europese obligaties juist zullen dalen. Vertaald naar onze fondsen betekent dit dat het rendement van het European Bond Fund de komende jaren beter en stabieler zal zijn dan het Core Eurozone Bond Fund. Wij denken dat langzamerhand meer institutionele beleggers de weg terug naar een goed gespreide portefeuille zullen vinden, inclusief perifere obligaties. Daarom is het nu de hoogste tijd om uw staatsobligatiebeleggingen tegen het licht te houden.

Wilt u verder discussiëren over dit onderwerp of naar aanleiding van het bovenstaande artikel wijzigingen aanbrengen in uw portefeuille? Neem dan alstublieft contact op met uw client relationship manager. Als u nog geen klant bent dan u contact opnemen met onze Sales & Marketing afdeling.

Dit hebben wij ook laatst in FondsNieuws gezegd
http://www.fondsnieuws.nl/nieuws/headlines/artikelen/15004-obligaties-me...
Het Core Eurozone Government Bond Fund belegt alleen in de beste landen in het eurogebied (vooral in Duitsland, Frankrijk, Nederland, Finland en Oostenrijk).
De informatieratio is de verhouding tussen het rendement en het risico van een belegging. Hoe hoger de informatieratio, hoe beter.
Het European Bond Fund heeft een breder mandaat. Dit fonds mag beleggen in alle 27 landen van de Europese Unie, waaronder Italië en Spanje. De gemiddelde kredietwaardigheid ligt daardoor iets lager, maar de yield ligt bijna 1% hoger. Dit wordt gehaald door een goed gespreide portefeuille, waarbij naast core en perifere landen uit de Eurozone ook bijvoorbeeld Engeland, Zweden en Oost-Europa een onderdeel van de portefeuille zijn. In de portefeuille wordt het valutarisico afgedekt.

Dit artikel is geschreven door Gerard Moerman, Head of Rates and Money Markets bij AAM.

 

Disclaimer
"AEGON Investment Management B.V. is een beleggingsonderneming en beheerder van beleggingsfondsen en is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Deze informatie is met zorg samengesteld namens AEGON Investment Management B.V. Er is naar gestreefd de informatie juist en volledig mogelijk weer te geven. Onvolkomenheden als gevolg van menselijke vergissingen of informatiesystemen kunnen echter voorkomen, waardoor gegevens en calculaties kunnen afwijken. Aan de verstrekte informatie en berekende waardes kunnen geen rechten worden ontleend. De verstrekte informatie is aan wijziging onderhevig. De waarde van het financiële instrument is afhankelijk van de ontwikkelingen op financiële markten of (indien van toepassing) andere markten."