Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Bijstortverplichting waardeoverdracht verdwijnt

21 januari 2014

Het wettelijk recht op waardeoverdracht is ingewikkeld en achterhaald. Staatssecretaris Klijnsma wil het recht wel handhaven. Zij informeerde op 20 januari 2014 de Tweede Kamer over de aanpassing van de wettelijke regeling over waardeoverdracht en haar tijdsplan.

Waarom heroverweging systeem individuele waardeoverdracht?

Het wettelijk recht op individuele waardeoverdracht stamt uit de tijd dat de eindloonregeling meer regel dan uitzondering was. Het doel van dit recht was pensioenverlies na baanwisseling te voorkomen. Door de massale overgang naar middelloonregelingen is de oorspronkelijke doelstelling van het wettelijk recht op individuele waardeoverdracht komen te vervallen.

Daarnaast is het systeem van waardeoverdracht voor de werknemer niet inzichtelijk. Voor de werkgever speelt onder meer bijbetalingsproblematiek.

Dit zijn aanleidingen voor de Stichting van de Arbeid, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars en de minister om het huidige systeem van individuele waardeoverdracht te heroverwegen.

Handhaving individuele waardeoverdracht, maar wel eenvoudiger

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Klijnsma) vindt het belangrijk dat werknemers keuze- en sturingsmogelijkheden hebben om de oudedagsvoorzieningen in te richten. Bijvoorbeeld door het pensioen na baanwisseling onder te brengen bij één pensioenuitvoerder. Zij hecht daarom aan de individuele keuzevrijheid van werknemers om bij baanwisseling de waarde van hun opgebouwde pensioenaanspraken wel of niet te kunnen overdragen. Klijnsma meldde de Tweede Kamer dat zij daarom een serieuze poging wil doen om te onderzoeken of het recht op waardeoverdracht in stand kan worden gehouden.

De Stichting van de Arbeid vindt wel dat - wanneer het systeem van waardeoverdracht blijft bestaan- de huidige ingewikkelde rekenregels voor waardeoverdracht moeten vervallen.

Klijnsma wil vereenvoudigen door overdracht van de waarde van de pensioenvoorziening in plaats van overdracht van de pensioenaanspraak. Hierdoor ontstaat geen bijstortverplichting meer voor de oude of nieuwe werkgever. Die verplichting ontstond onder meer door de ingewikkelde rekenregels en de te hanteren rekenrente. Verder wil Klijnsma het proces van waardeoverdracht meer automatiseren. Een onderzoek hiervan vindt plaats in nauw overleg met de pensioensector.

Planning onderzoek en wetsvoorstel

In het voorjaar 2014 wil Klijnsma de Kamer op de hoogte stellen van de uitkomst van het onderzoek en een wetsvoorstel indienen van aanpassing van het wettelijk systeem van waardeoverdracht.

Commentaar

Op 13 mei 2013 stuurde Klijnsma een planningsbrief aan de Tweede Kamer. Zie ook ons bericht op 20 mei 2013. Een wetsvoorstel voor herziening van waardeoverdracht zou volgens de planning in december 2013 worden ingediend en inwerking treden op 1 januari 2015. De planning met betrekking tot de indienen van het wetsvoorstel is niet gehaald. Is inwerkingtreding op 1 januari 2015 nog wel haalbaar?

Over de hanteren uitgangspunten kan discussie ontstaan. Bijvoorbeeld over de te hanteren tariefsgrondslagen. Moet worden uitgegaan van de tariefgrondslagen ten tijde van de opbouw van de pensioenaanspraken of van de grondslagen ten tijde van de overdracht. En welke rentevoet moet worden gehanteerd?

De oplossingsrichting die Klijnsma kiest, zorgt er in ieder geval wel voor dat het probleem van de bijstortverplichting verdwijnt. In 2012 had ongeveer 5% van de deelnemers bij pensioenverzekeraars en 1% van de deelnemers bij pensioenfondsen nog een eindloonregeling. In totaal ongeveer 100.000 deelnemers.

 

Auteur: Vera Hek, adviseur Aegon Adfis
Bron: Brief van Klijnsma aan de Tweede Kamer, 20 januari 2014