Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Bovenmatige lijfrentepremie niet aftrekbaar in het volgende jaar

28 februari 2013

U kunt voor bedragen die u stort in een lijfrenterekening - of verzekering alleen bedragen aftrekken die u in dat jaar heeft betaald. Het is niet mogelijk om de niet aftrekbare bedragen in enig jaar te gebruiken als lijfrentepremieaftrek in het daarop volgende jaar.

Probleem?

Een belastingplichtige openende in 2008 een lijfrenterekening. Op 29 december 2008 stortte hij hierop € 30.000. Dit bedrag voerde hij ook op als aftrekbare lijfrentepremie in zijn aangifte inkomstenbelasting 2008. De inspecteur stond in de definitieve aanslag inkomstenbelasting 2008 maar een aftrek toe van € 7.189. In de aangifte inkomstenbelasting 2009 voerde de belastingplichtige € 15.974 op als aftrekbare lijfrentepremie. Dit bedrag was een deel van de eerder ingelegde €30.000.

De inspecteur weigerde de aftrek in 2009 omdat de premie niet in 2009 maar in 2008 was betaald. De rechtbank volgende de inspecteur. Volgens de rechtbank was in 2008 een lijfrenteovereenkomst tot stand gekomen. Ook de betaling van € 30.000 vond in 2008 plaats door overschrijving van dit bedrag van de tegenrekening naar de lijfrenterekening. Een beroep van de belastingplichtige op de bedenktijd die geldt voor financiële producten kon niet baten. Want de belastingplichtige had hier niet binnen de aangegeven periode gebruik van gemaakt.

Conclusie

De uitspraak van de rechtbank is logisch. Alles wees erop dat formeel in 2008 een lijfrenteovereenkomst tot stand was gekomen en dat in datzelfde jaar hierop een inleg plaatsvond van € 30.000. Het is niet mogelijk het niet aftrekbare deel van de betaling in 2008 alsnog in 2009 in aftrek te brengen.

Deze belastingplichtige had kennelijk geen inhaalruimte, op basis waarvan hij niet benutte lijfrentepremieruimte in de jaren 2001 tot en met 2007 alsnog in aftrek had kunnen brengen. Had hij die ruimte wel gehad, dan had hij toch nog een deel van de betaalde premie in 2008 in aftrek kunnen brengen.

In deze procedureheeft de belastingplichtige nog geluk. Want voor zover het in 2008 betaalde bedrag niet aftrekbaar werd geacht, geldt vanaf 2009 de saldomethode. Voor premies of bedragen die betaald zijn vóór 2009 is deze onbeperkt. Als dit gebeurd was in 2009 of later was de schade voor de belastingplichtige veel groter. In dat geval zou hij over een deel van het niet aftrekbare bedrag later toch belasting moeten betalen.

 

Auteur: Paul Lavrijssen, adviseur AEGON Adfis
Bron: Rechtbank Breda, NR: 12/2816, LJ-Nummer: BZ1510 24 oktober 2012