Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Concept-besluit AOW-overbruggingsregeling gepubliceerd

29 maart 2013

De voorwaarden van de AOW-overbruggingsregeling zijn nu duidelijk. Staatssecretaris Klijnsma stuurde op 22 maart een concept ministeriële regeling aan de Tweede en Eerste Kamer. Onduidelijkheden die er wat ons betreft nog waren zijn, zijn weggenomen.

Hoofdlijnen regeling

De AOW overbruggingsregeling is bedoeld voor mensen die tijdelijk minder inkomen hebben door de geleidelijke verhoging van de AOW-leeftijd. De regeling geldt voor mensen die op 1 januari 2013 met vut of prepensioen zijn en mensen die op 1 januari 2013 een uitkering uit een private verzekering hebben en die stopt op hun 65e. De overbruggingsregeling biedt een uitkering op minimumniveau met een (partner)inkomenstoets en een vermogenstoets waarbij het eigen huis en pensioenvermogen is uitgezonderd. Daarnaast geldt dat het inkomen op het toetsmoment niet meer mag bedragen dan 150% van het bruto wettelijk minimumloon (WML). In ons Nieuwsbericht van 25 januari 2013 vindt u hierover meer details.

Toetsingsmoment duidelijk

Wanneer iemand tot de doelgroep behoort, vinden er een inkomens- en een vermogenstoets plaats. Het was onduidelijk op welk moment de inkomenstoets plaats zou vinden. Zie onze praktijkvraag uit de AEGON Adfis Actueel nummer 2. Het leek ons toentertijd logisch dat de inkomenstoets plaats zou vinden nadat de betreffende persoon 65 jaar is geworden. De concept ministeriële regeling maakt aan deze onduidelijkheid een einde. 
Het toetsingsmoment voor de inkomenstoets vindt plaats in de zesde kalendermaand voorafgaand aan de maand waarin iemand 65 jaar wordt. Aan de hand van het inkomen in die maand wordt getoetst of dit hoger of lager is dan 150% WML. Heeft men een hoger inkomen dan gaat de regeling ervan uit dat er voldoende financiële reserves zijn of kunnen worden opgebouwd om het inkomensverlies zelf op te vangen.

Kleine groep komt in aanmerking

Volgens eerdere schatting komen in 2013 ca. 11.000 personen in aanmerking voor de overbruggingsregeling. Dit aantal loopt af tot minder dan 2000 personen in 2018, waarna hij eindigt voor nieuwe instroom.

Commentaar

De concept ministeriële regeling is over het toetsingsmoment duidelijk. Het concept-besluit maakt nogmaals duidelijker dat de overbruggingsregeling een oplossing biedt voor een zeer beperkte groep.

De regeling wordt dit najaar van kracht en gaat terugwerkend gelden vanaf 1 januari 2013. Het is goed dat de uitvoerder van deze regeling (de Sociale Verzekeringsbank) in de loop van 2013 deze kleine groep mensen die in aanmerking komt voor deze regeling hierop zal attenderen.

 

Auteur: Erik Schouten, adviseur AEGON Adfis
Bron: Aanbiedingsbrief  concept 'Tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW', Kamerbrief, 22-03-2013