Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Controle tegoeden werknemer

3 januari 2008

Vanaf nu kunt u op de AEGON LevensloopRekening Werkgevers Site de tegoeden van uw werknemers op hun AEGON LevensloopRekening bekijken. 

U vindt het overzicht op de volgende manier:

  1. Klik op de button ‘Werknemer gegevens’.
  2. Kies vervolgens voor de optie ‘Contractoverzicht’.

 

Het ‘Overzicht waarde’ heeft als datum 5 januari 2008. Het tegoed is de totale waarde van de AEGON LevensloopRekening per 31 december 2007, exclusief bijgeschreven rente. In de kolommen daarnaast vindt u het totale bedrag aan stortingen in 2007 en de bijgeschreven rente.

Waar heeft u deze informatie voor nodig?

Werkgevers zijn wettelijk verplicht te controleren of het levenslooptegoed niet meer dan 210% van het bruto jaarsalaris over het voorafgaande kalenderjaar bedraagt. Is het levenslooptegoed per 1 januari 2008 210% of meer van het bruto jaarsalaris over 2007, dan mag er in 2008 niet meer op de AEGON LevensloopRekening worden gestort.

Let u erop als een werknemer ergens anders ook levenslooptegoed heeft opgebouwd dat u dit bedrag meeneemt in de controle. Heeft een werknemer het voorgaande kalenderjaar niet het hele jaar bij u gewerkt, dan mag u het salaris herleiden naar jaarsalaris.

Werknemers die u zelf zullen informeren

Het is mogelijk dat een werknemer AEGON geen toestemming heeft gegeven zijn saldogegevens aan u te verstrekken. Hij is in dat geval verplicht u daar zelf over te informeren. U ziet op het overzicht welke werknemers dat betreft (onder toestemming saldogegevens ‘nee’). 

Werknemers die uit dienst zijn

Het is mogelijk dat er nog werknemers op de lijst voorkomen die inmiddels uit dienst zijn. Met de saldogegevens van deze werknemers hoeft u niets te doen. Als u AEGON nog niet heeft geïnformeerd over uitdiensttreders, doet u dat dan alsnog. 

Werknemers die beleggen

Als uw werknemer belegt, dan is de rente die wordt weergegeven in het overzicht inclusief de rente die uw werknemer ontvangt op de beleggingsrekening. Heeft uw werknemer gekozen voor een inleggarantie, dan is de waarde per 31 december 2007 inclusief de waarde van de inleggarantie.

Nog vragen?

Heeft u nog vragen, dan kunt u de Werkgeversdesk e-mailen. Ons e-mailadres is: werkgeversdesk@aegon.nl.