Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zoekveld

De Levensloopregeling is een feit

1 februari 2006

Vanaf 1 januari jongstleden is de levensloopregeling een feit. Veel werkgevers hebben eind 2005 collectieve regeling afgesloten. Daarmee bieden zij hun werknemers een aanzienlijk voordeel, in de vorm van hogere rente of lagere kosten.

Aan de andere kant zijn er ook nog vele werkgevers die nog geen besluit hebben genomen. Enkelen hebben nog geen keuze gemaakt tussen de vele aanbieders en anderen beschouwen de implementatie van een collectiviteit als een drempel.

Echter, of u nu wel of geen collectiviteit afsluit, u zult toch met uw werknemers over levensloop moeten communiceren. Zo zult u moeten aangeven onder welke voorwaarden u verlof toestaat. Sowieso bent u wettelijk verplicht stortingen naar een levensloopregeling uit te voeren en administratief in te regelen als een werknemer hierom verzoekt. Implementatie van een collectiviteit kan u voordeel bieden. Zowel qua uitstraling in de arbeidsvoorwaarden als in (administratieve) ondersteuning.

Hoe implementeert u de levensloopregeling binnen uw bedrijf?

AEGON ondersteunt u zoveel mogelijk bij een soepele implementatie van uw collectieve levensloopregeling. Hóe u als werkgever omgaat met de levensloopregeling is echter iets specifieks voor uw bedrijf. Zo moet vastgelegd zijn, tussen u en uw werknemers, wat de arbeidsvoorwaardelijke afspraken zijn met betrekking tot levensloop. Ook hierbij kan AEGON u ondersteunen, met advies en een voorbeeldreglement. 

Communicatie en voorlichting werknemers

Een belangrijk onderdeel van het hele levenslooptraject is de communicatie naar de werknemers. In onderling overleg wordt bepaald hoe uw werknemers geïnformeerd worden over de collectieve afspraak. AEGON beschikt over diverse communicatiemiddelen om uw werknemers te informeren. Denk hierbij aan berichtgeving via intranet, voorbeeldteksten en mailings.

Tevens bieden wij een informatiebijeenkomst levensloop voor al uw werknemers aan. Op zo’n bijeenkomst lichten wij uw werknemers in over de levensloopregeling in het algemeen en de AEGON LevensloopRekening in het bijzonder. Vragen van werknemers (telefonisch en per e-mail) worden door AEGON opgevangen, waarmee u uw personeelsafdeling ontlast. Graag bespreken wij met u hoe wij het hele communicatietraject voor uw werknemers op maat kunnen vorm geven.

Nieuw, online service voor u als werkgever

AEGON implementeert in de eerste helft van 2006 de AEGON LevensloopRekening Werkgever Portal. Via deze beveiligde website kunnen werkgevers onder andere informatie ophalen over het aantal nieuw geopende rekeningen van hun werknemers. 

De werkgevers die de levensloopregeling bij AEGON hebben ondergebracht, kunnen via deze website ook informatiepakketten voor nieuwe werknemers aanvragen. In het eerste kwartaal van 2006 krijgen de eerste werkgevers toegang tot de AEGON LevensloopRekening Werkgeverssite. 

Presentatie Levensloopregeling

Wilt u een presentatie over de AEGON LevensloopRekening en meer weten over de ondersteuning die AEGON u kan bieden? Neem contact op met uw accountmanager of mail: levensloopcic@aegon.nl.