Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

De staat van de economie bepaalt het succes van beleggingscategorieën

18 februari 2014

Om te kunnen bepalen welke beleggingen goed zullen presteren, weten beleggers graag in welke fase van de economische cyclus we ons bevinden.

De investment clock ondersteunt de beleggers van Aegon Asset Management hierbij. Deze geeft aan de hand van de genoemde economische indicatoren een visuele weergave van de huidige stand en het verloop van de economische cyclus.

Herstel, expansie, oververhitting & recessie

We onderscheiden 4 verschillende fasen van de economische conjunctuur: herstel, expansie, oververhitting en de recessie. De een volgt de ander doorgaans op. Elke fase wordt gekenmerkt door bewegingen van een aantal economische indicatoren, onder andere de productiviteitsgroei, de bezettingsgraad, de werkloosheid en de inflatie. Dit heeft invloed op het succes - de performance! - van de verschillende beleggingscategorieën. De beleggers van Aegon Asset management houden hier rekening mee bij hun beleggingsbeslissingen.

 

Fase 2: Herstel – in deze fase zitten we nu!

De herstelfase van de economie wordt gekenmerkt door aantrekkende groei vanaf de bodem van de cyclus. We hebben nog wel te maken met hoge werkloosheid en lage bezettingsgraden. Omdat er in deze fase voldoende capaciteit en arbeid beschikbaar is, blijft de inflatie laag. Beleggers anticiperen op de naderende winstgroei van bedrijven, hierdoor presteren aandelen en risicovolle high yield obligaties in deze fase traditioneel goed.

Fase 3: Expansie

Op een zeker moment versneld de economische groei. Bedrijven werken op steeds vollere kracht. Aandelen en beursgenoteerd vastgoed presteren goed. De bezettingsgraden stijgen en de werkloosheid neemt snel af. Capaciteit en arbeid worden steeds schaarser en daardoor begint de inflatie langzaam op te lopen. We zijn in de expansie fase.

Fase 4: Oververhitting

In de volgende fase, oververhitting, zijn bezettingsgraden hoog en werkloosheid daalt verder. Door de oplopende productieniveaus komt steeds meer druk op de 'inputs'. Als gevolg hiervan behalen grondstoffen in deze fase het hoogste rendement. Om de opgelopen inflatie in te dammen zal de centrale bank de rente verhogen. Dit is negatief voor obligaties. De oplopende rente zorgt voor een afname van de investeringen en de economie vertraagd. Gedurende deze fase is het verstandig alvast wat beleggingsrisico af te bouwen.

Fase 1: Recessie

Vanwege de dalende productieniveaus zal vervolgens de werkloosheid snel gaan oplopen. De druk op bezettingsgraden is inmiddels ook gedaald waardoor de hoge inflatiedruk afneemt. De economie krimpt en het aantal bedrijven dat failliet gaat neemt toe. De economie is in recessie. Beleggers verkopen massaal hun risicovolle beleggingen uit angst voor dalende bedrijfswinsten en faillissementen. In deze fase begint de centrale bank de rente te verlagen. Beleggen in staatsobligaties of het geld aanhouden in cash is in deze fase verstandig.

Huidige stand van zaken

In Europa bevinden we ons in de herstel fase en we naderen de expansie fase. De productiviteitgroei is 3%, de werkloosheid in de Eurozone stabiliseert en vertoont zelfs een lichte daling. De bezettingsgraden stijgen, maar deze liggen nog onder het gemiddelde. In de huidige economische omgeving behalen risicovolle beleggingen, zoals aandelen, high yield obligaties en beursgenoteerd vastgoed, traditioneel goede rendementen, terwijl staatsobligaties en grondstoffen minder goed presteren.