Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Dividend riskant bij eigen beheer van pensioen of stamrecht

25 september 2012

Per 1 oktober 2012 gaat de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (Flex BV) in. Deze wet geeft voor BV's nieuwe regels  voor het uitkeren van dividend en terugbetaling van aandelenkapitaal. Het terugbetalen van kapitaal of het uitkeren van dividend kan fiscale gevolgen hebben voor  het  pensioen of stamrecht dat de  BV in eigen beheer houdt.

Probleem bij dividenduitkering of terugbetaling kapitaal?

Een BV houdt een pensioen- en/of stamrechtverpichting in eigen beheer. Als de BV door het terugbetalen van kapitaal of het uitkeren van dividend niet langer in staat is om het pensioen of stamrecht volledig uit te keren, is volgens de belastingdienst sprake van afkoop van het pensioen of stamrecht. In dat geval is de totale pensioen- of stamrechtaanspraak belast met loonheffing. Over de waarde van het pensioen of stamrecht moet de DGA ook nog eens revisierente betalen.

Voloende vermogen voorkomt problemen

Na het terugbetalen van kapitaal of uitkeren van dividend moet er in de BV voldoende vermogen achterblijven om het pensioen of stamrecht volledig te kunnen uitbetalen. De BV moet voor deze toets zowel de bezittingen en schulden , waaronder de pensioen - en stamrechtverplichting, waarderen  op de waarde in het economische verkeer. De waarde van de pensioen - en stamrechtverplichting  is minimaal gelijk aan de koopsom die hiervoor betaald moet worden aan een professionele verzekeraar.  Deze koopsom is vaak veel hoger dan de fiscale waarde van de pensioenverplichting. 

Volgens de belastingdienst moet de BV bij deze toets ook rekening houden met de verplichtingen bij vooroverlijden van de DGA. Hiervan is sprake als de BV in de pensioentoezegging ook aanspraken heeft toegekend, die ingaan bij overlijden van de DGA vóór zijn pensioendatum. Voorbeelden hiervan zijn partner- en/of wezenpensioen. De omvang van de verplichting voor deze aanspraken is veel hoger dan de waardering van de pensioenverplichting op de balans.  Als de BV deze verplichtingen niet heeft verzekerd zal in veel gevallen sprake zijn onvoldoende resterend vermogen. 

Wat betekent dit?

Bij het voornemen om kapitaal terug te betalen of dividend uit te keren moet de BV goed opletten. Als de BV namelijk het pensioen of een stamrecht in eigen beheer houdt, constateert de belastingdienst al snel dat sprake is van afkoop van deze aanspraken. Dat geldt zeker als de BV partnerpensioen dat ingaat voor de pensioendatum, en/of wezenpensioen heeft toegezegd en deze verplichtingen niet heeft verzekerd. 
Vaak hebben BV's alleen een fiscale balans. Op deze balans is het verschil tussen de fiscale waarde van de pensioen- en stamrechtverplichting en de commerciële waarde hiervan, niet zichtbaar. In dat geval lijkt een  uitkering van dividend aan de DGA gevaarloos. Maar bovenstaande opvatting van de belastingdienst wijst op het tegendeel. Het is de taak van de adviseur om de DGA hierop te wijzen.

Conclusie

Het in eigen beheer uitvoeren van pensioen of stamrecht heeft een nieuwe valkuil. Het verschil tussen de fiscale en commerciële waarde van de pensioen-  en stamrechtverplichtingen is vaak groot. Daardoor kunnen dividenduitkeringen leiden tot onbedoelde fiscale consequenties. Ook terugbetaling van kapitaal - dat door de flexwet eenvoudiger is geworden - kan leiden tot onbedoelde gevolgen voor de DGA. Het is belangrijk om hiervan bewust te zijn en goed op te letten.

Omdat de belastingdienst hierbij ook let op de risico's bij vooroverlijden, is bij de toezegging van partner- en wezenpensioen deze valkuil nog veel groter. Eens te meer geldt hierbij het advies om aanspraken die ingaan bij het overlijden van de DGA alleen toe te zeggen als ze daadwerkelijk worden verzekerd.

 

Auteur: Paul Lavrijssen

Bron: Vraag & Antwoord 12-008 d.d. 20-09-2012 van Centraal Aanspreekpunt Pensioenen