Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zoekveld

Doorwerkbonus binnen de levensloopregeling

27 november 2008

Het kabinet heeft op Prinsjesdag de doorwerkbonus geïntroduceerd. (zie actueel 08-42) Met de doorwerkbonus wil ze ouderen motiveren om door te blijven werken na hun 62e. De doorwerkbonus wordt vormgegeven als een korting op de te betalen belasting (heffingskorting).

Het kamerlid mevrouw Koser Kaya (D66) heeft aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vragen gesteld over deze doorwerkbonus binnen de  levensloopregeling. De doorwerkbonus wordt namelijk ook toegekend aan mensen die met verlof gaan via de levensloopregeling, omdat de opgenomen levenslooptegoeden –mits de dienstbetrekking in stand blijft, worden aangemerkt als loon. Er wordt dus voor de toepassing van de doorwerkbonus geen onderscheid gemaakt tussen opgenomen levensloopuitkeringen en loon.

Het kabinetsbeleid is gericht op het stimuleren van langer doorwerken. Minister Donner is dan ook van mening dat de fiscale voordelen die bedoeld zijn om langer doorwerken te stimuleren niet moeten worden toegekend in situaties waarin er  feitelijk niet wordt doorgewerkt. Hij zegt toe dat het kabinet zal bezien of het mogelijk is om de wetgeving op dit punt aan te passen.   Uiterlijk voorjaar 2009 wordt de Tweede Kamer hierover geïnformeerd,

 

Bron: Brief van Donner aan de Tweede Kamer, 4 november 2008, zie www.szw.nl