Skip to main content

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Search form

Driemaandgemiddelde rente: Gemiddeld beter?

3 april 2014

Begin januari besloot DNB dat pensioenfondsen en verzekeraars hun verplichtingen per ultimo 2011 niet hoefden te berekenen op basis van de actuele rentecurve. Omdat volgens de toezichthouder sprake was van voortdurende uitzonderlijke marktomstandigheden, stond zij het gebruik van de gemiddelde dagrente over de maanden oktober, november en december toe. Door deze aanpassing kwamen de dekkingsgraden van pensioenfondsen ultimo 2011 ongeveer 4% hoger uit dan anders het geval was geweest. Eind januari 2012 is deze aanpak opnieuw toegepast door DNB. Dit roept de vraag op of DNB deze methodiek zal voortzetten of niet.

Lees hier het artikel: driemaandgemiddelde rente.pdf