Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Echtscheiding, verevening en pensioen in eigen beheer

21 maart 2011

De vereveningsgerechtigde ex-echtgenote kan er belang bij hebben dat het pensioen waarop zij aanspraak maakt, maar dat door haar ex in eigen beheer wordt gehouden in zijn eigen onderneming, bij een externe pensioenverzekeraar wordt ondergebracht.

In veel gevallen maakt de rechter de belangenafweging gebruik makend van het arrest van de Hoge Raad van 9 februari 2007 (NJ 2007, 306) en komt dan tot de conclusie dat het redelijk is dat er door de vennootschap een kapitaalstorting naar de verzekeraar wordt gedaan voor de verzekering van het pensioen voor de ex-echtgenote. Wat nu als de last voor die vennootschap te groot is?

De rechtbank Rotterdam heeft overwogen dat drie vragen van belang zijn:

  • Komt de continuïteit van de onderneming in gevaar ten gevolge van de afstorting?
  • Blijft de onderneming, na afstorting, beschikken over voldoende weerstandsvermogen?
  • Is de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen in overeenstemming met wat in de branche gebruikelijk is?

Daarbij geldt dat het redelijk is dat voor de vaststelling of de verplichting tot afstorting kan worden nagekomen, uitgegaan moet worden van het tijdstip waarop deze verplichting moet worden nagekomen.

In het berechte geval was de conclusie dat de financiële positie van de onderneming zo slecht was dat betaling (of financiering) van de afstorting niet mogelijk was. De eis om tot afstorting over te gaan werd daarom afgewezen.

Praktisch

Deze uitspraak laat goed zien dat je niet zondermeer uit kunt gaan van een eerdere uitspraak in een vergelijkbare situatie omdat de specifieke omstandigheden tot een andere uitkomst kunnen leiden.

 

Bron: Rechtbank Rotterdam, 23 februari 2011, LJN: BP6657