Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Echtscheidingsadvocaten en mediators opgelet

24 april 2014

Omdat V bij echtscheiding werd bijgestaan door een advocaat verliest zij recht op verdeling van een deel van het ouderdomspensioen. 

Waar gaat het over?

In augustus 1988 werd het huwelijk van M en V ontbonden. M ontvangt vanaf 25 november 2005 ouderdomspensioen. In 2011 vraagt V om verdeling van het ouderdomspensioen. M voldoet sinds februari 2011 maandelijks een bedrag van € 149,18 aan V.

V wil ook verdeling van het pensioen over de periode vanaf 25 november 2005 tot februari 2011. M beroept zich voor de rechtbank Rotterdam met succes op rechtsverwerking. V is het hier niet mee eens en gaat hiertegen in beroep. V vindt dat de rechtbank ten onrechte heeft geoordeeld er sprake is van rechtsverwerking. En dat ten onrechte is overwogen dat M door het 'stil zitten' van V onredelijk wordt benadeeld wanneer hij alsnog een deel van de ontvangen pensioentermijnen moet verrekenen.

Gerechtshof Den Haag

Het hof is van oordeel dat de positie van M onredelijk wordt verzwaard als V haar aanspraak over die eerdere periode alsnog geldend kan maken. Het Hof nam daarbij in aanmerking dat de M vanaf 1 februari 2011 wel een bedrag ter zake van de door hem opgebouwde ouderdomspensioenrechten aan V voldoet. Hij komt hiermee in aanmerkelijke mate tegemoet aan de wens van V de ouderdomspensioenrechten te verdelen.

V voert aan dat zij pas ging beseffen dat zij nog aanspraak kon maken op de verdeling van ouderdomspensioenaanspraken toen zij zelf een formulier moest invullen over het door haar te ontvangen ouderdomspensioen. Dit zou onderschrijven dat zij niet te lang heeft 'stilgezeten'. Verder voert V aan dat destijds geen convenant is opgesteld en de akte van scheiding en deling alleen betrekking had op de voormalige echtelijke woning.
Het hof reageert hierop als volgt: "Dat de vrouw (kennelijk) voorheen niet de op hoogte was van haar rechten op verdeling van het ouderdomspensioen is een omstandigheid die voor haar rekening komt, temeer nu de vrouw - zo blijkt uit de stukken - in de echtscheidingsprocedure werd bijgestaan door een advocaat."

Het Hof stelde V in het ongelijk.

Commentaar

Een boeiende uitspraak.

Na echtscheiding ontstaat regelmatig verschil van mening over de verdeling van pensioenrechten. Hierbij wordt door de degene die een deel van het pensioen aan de ander moet afstaan regelmatig beroep gedaan op rechtsverwerking. En niet altijd met succes. Zie ons bericht van 7 augustus 2013. In deze casus was een beroep op rechtsverwerking wel succesvol.

Interessant in deze casus is dat het Hof niet meegaat met V 's argument van onwetendheid over haar rechten op verdeling. Omdat V bij de scheiding werd bijgestaan door een advocaat. Wij zijn benieuwd of V haar claim nu neerlegt bij haar advocaat.

 

Auteur: Vera Hek, adviseur Aegon Adfis
Bronnen: Gerechtshof Den Haag, 15 april 2014