Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Eerste Kamer akkoord met wijzigingen ftk

17 december 2014

De Eerste Kamer nam na een debat met staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) van twee dagen de Wet aanpassing financieel toetsingskader aan. Deze wetswijziging beoogt het financieel toetsingskader (ftk) voor pensioenfondsen te verbeteren. De ingangsdatum van de wet is 1 januari 2015.

In het kort

De wet zorgt ervoor dat pensioenfondsen financiële schokken (mee- en tegenvallers op de beurs) gespreid in de tijd – en dus gelijkmatiger – kunnen verwerken. Dat moet bijdragen aan het realiseren van een stabieler pensioen. Met de nieuwe herstelplansystematiek biedt het ftk voor pensioenfondsen ruimte voor een beleggingsbeleid dat past bij het realiseren van een voorwaardelijk geïndexeerd pensioen. Tegelijkertijd wordt voorkomen dat te snel wordt overgegaan tot indexatie. De combinatie van de verlaging van het Witteveenkader en het ftk leidt tot een premiedaling. Tenminste, dat is de verwachting van het kabinet. 

Lang proces

De financiële crisis van 2008 liet zien dat de wijze van toezicht op de financiële situatie bij pensioenfondsen (het ftk) op onderdelen tekortkomingen vertoont. Deze constatering leidde in 2009 tot de instelling van twee commissies (Goudswaard en Frijns). Deze commissies kwamen in 2010 tot de conclusie dat een aanpassing van het ftk noodzakelijk is om aanvullende pensioenen toekomstbestendig te houden. Na ruim drie jaar met discussie, proefballonnen en (wets)voorstellen ging de Eerste Kamer op 16 december dus akkoord met de Wet  aanpassing financieel toetsingskader.  

Op 1 januari 2015 treedt het gewijzigde ftk in werking. Voor sommige onderdelen, zoals het premie- en indexatiebeleid, indienen herstelplan en eisen aan het beleggingsbeleid, krijgen de pensioenfondsen via overgangsrecht extra tijd om aan de nieuwe wetgeving te voldoen.

UFR

EIOPA, de Europese toezichthouder voor verzekeraars en pensioenfondsen, komt in februari met een ultimate forward rate (ufr) voor verzekeraars. De ufr is een risicovrije rekenrente voor langjarige contracten, waarin wegens de lange looptijd –langer dan 20 jaar- onvoldoende handel in bestaat.  Om te voorkomen dat pensioenfondsen straks binnen zes maanden te maken krijgen met drie verschillende ufr’s stelden senatoren voor om daar op te wachten. En niet voor die tijd een nieuwe ufr in te voeren voor pensioenfondsen. De staatssecretaris zegde toe dat de oude UFR gehanteerd zal worden totdat de Europese ufr van kracht wordt. Over de relatie tot de ufr voor verzekeraars merkte de staatssecretaris op dat de uitvoering van een in de Tweede Kamer ingediende motie op dit punt moet worden afgewacht.

Commentaar

Het wetsvoorstel tot wijziging van het ftk is op het nippertje voor het kerstreces door de Eerste Kamer aangenomen. 

Dat pensioenfondsen gebruik willen maken van de ufr voor verzekeraars verbaast ons niet. Deze zorgt er immers voor dat de dekkingsgraad hoger wordt. De ufr voor verzekeraars maakt  deel uit van Solvency-II, de Europese richtlijn voor verzekeraars. Pensioenfondsen roepen al tijden dat vergelijkbare regels niet op hen van toepassing kunnen zijn omdat zij heel anders zijn dan verzekeraars. Juist het element van de ufr eruit halen, heeft dan ook trekken van selectief winkelen.

 

Auteur:  Erik Schouten, internationaal adviseur Aegon Adfis
Bron: nieuwsoverzicht Eerste Kamer, 17 december 2014

 

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 17 december 2014