Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zoekveld

Fiscale bedragen 2009

19 november 2008

In de Wet inkomstenbelasting 2001 is bepaald dat verschillende bedragen jaarlijks worden geïndexeerd. Van de Belastingdienst kregen wij de voor ons van belang zijnde voorlopige bedragen voor het jaar 2009 door. Deze luiden als volgt:

 

 2009

2008

BOX 1    
 Jaarruimte 17%(P- 11.345)-F-7,5A 17%(P- 11.155)-F-7,5A

Maximum premiegrondslag

155.827,-* 104.806,-

Maximale jaarruimte

26.491,- 17.817,-

Reserveringsruimte

6.703,- 6.590,-

Reserveringsruimte 55+

13.238,- 13.016,-

Stakingslijfrente (maximaal)

424.978,- 417.874,-

 

212.495,- 208.942,-

 

106.253,- 104.476,-
     

Maximale uitkering:

   
Overbruggingslijfrente 63.288,-**   63.288,-**
Tijdelijke oudedagslijfrente 20.097- 19.761,-
     
KVEW/SEW/BEW 20 jaar 147.500,- 145.000,-
KVEW/SEW/BEW 15 jaar 33.500,- 32.900,-
     
Dotatie FOR 12% van de winst 12% van de winst
Maximum Dotatie FOR 11.590,- 11.396,-
     
BOX 3    
Heffingvrij vermogen 20.661,- 20.315,-
Heffingvrij vermogen gehuwden (dubbel) 41.322,- 40.630,-
Heffingvrij vermogen minderjarig kind 2.762,-  2.715,-
Begrafenisverzekering 6.703,-  6.590,-
Vrijstelling bedrijfsspaargelden 17.025,- 17.025,-
Niet in aanmerking komende schulden 2.900,- 2.800,-
Niet in aanmerking komende schulden gehuwden (dubbel) 5.800,-  5.600,-
     
Schenkingsvrijstelling voor kinderen    
Hoog (eenmalig) 22.760,- 22.379,-
Laag 4.556,- 4.479,-
Derden 2.734,- 2.688,-

* Bij het parlement ligt het Belastingplan 2009 hierin wordt voorgesteld om de maximum premiegrondslag te verhogen met € 48.416,-. Deze wijzigingen zijn in de cijfers verwerkt.
** Vanaf 01-01-2006 is de overbruggingslijfrente vervallen en wordt niet meer geïndexeerd. Voor lijfrenteverzekeringen met premieaftrek voor 2006 geldt een overgangsregeling.

De percentages eigen woningforfait zijn niet gewijzigd, het maximum bedrag is vervallen.

 

  2009 2008
                 - 12.500,- nihil nihil
12.500,- - 25.000,- 0,20% 0,20%
25.000,- - 50.000,- 0,30% 0,30%
50.000,- - 75.000,- 0,40% 0,40%
75.000,- - 1.010.000,- 0,55% 0,55%
1.010.000 - 5.555 vermeerderd met 0,55% van de eigenwoningwaarde voor zover deze meer bedraagt dan 1.010.000  

 

Het maximum bedrag eigen woningforfait is met ingang van 01-01-2009 vervallen. Maximum bedrag € 9.300,- (2008).

N.B. Het bedrag voor spaarloon (€ 613,-) wordt niet meer geïndexeerd.