Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Fiscus staat geen verlaagde franchise toe bij pensioen in eigen beheer

11 april 2014

In pensioenregelingen mogen partijen uitgaan van een lagere franchise dan de fiscaal minimale franchise. In dat geval gelden lagere maximale opbouwpercentages. Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) werd gevraagd of een lagere franchise is toegestaan bij een pensioenregeling van een DGA die in eigen beheer wordt uitgevoerd.

Verlaagde franchise

Volgens de Wet op de loonbelasting is de minimale franchise gelijk aan 10/7 maal de AOW-uitkering voor een gehuwde. Als partijen in een pensioenregeling toch uitgaan van een lagere franchise dan moeten ze rekening houden met lagere maximale opbouwpercentages. In het Uitvoeringsbesluit loonbelasting staan  lagere AOW-franchises in combinatie met  de daarbij behorende lagere opbouwpercentages.

Aan het CAP werd gevraagd of deze bepaling ook kan worden toegepast bij een pensioen voor de DGA. Het antwoord van het CAP is negatief voor het pensioen dat geheel of gedeeltelijk in eigen beheer wordt gehouden. Immers in dat geval gelden verscherpte regels. Eén daarvan is dat bij pensioen in eigen beheer de franchise minimaal 10/7 van de AOW-uitkering voor een ongehuwde moet bedragen. Als de DGA  gebruik maakt van de verlaagde franchise en beperkte opbouwpercentage voldoet hij niet aan deze voorwaarde.

Commentaar

Verlaging van de AOW-franchise in combinatie met de verlaagde opbouwpercentage kan bij lage salarissen leiden tot een hoger pensioen. In het Uitvoeringsbesluit is geen rekening gehouden met verlaging van de AOW-franchise in de pensioenregeling van de DGA die zijn pensioen in eigen beheer houdt. Bij een geheel verzekerd DGA-pensioen mag dat wel want daarvoor gelden de extra beperkingen niet.

 

Auteur: Paul Lavrijssen
Bron: belastingdienst.nl (Vraag & Antwoord 14-003 d.d. 190314)