Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Geen wetswijziging nodig voor netto pensioen

28 maart 2014

Opbouw van een netto lijfrente is onderdeel van het wetsvoorstel Witteveen-2015. De Tweede Kamer nam dit Wetsvoorstel op 6 maart aan. Zij vroeg de staatssecretaris van Financiën te onderzoeken of ook een netto pensioenaanvulling in de tweede pijler gestalte kan krijgen. De staatssecretaris zegde toe dit mogelijk te maken en vóór 2 april met een "richtinggevende brief" hierover te komen aan de kamer. VU-hoogleraren Herman Kappelle en Erik Lutjens en VU-promovendus Ivor Witte hebben dit alvast onderzocht en concluderen dat het voorstel makkelijk is te realiseren in de huidige wet. Dinsdag 1 april debatteert de Eerste Kamer over het voorstel.

Wetsvoorstel pensioenakkoord

De Tweede Kamer heeft naar aanleiding van het pensioenakkoord van december vorig jaar ingestemd met een wetsvoorstel. Daarin staat dat de opbouwpercentages voor een pensioen worden verlaagd en dat inkomens boven de € 100.000 geen gebruik meer kunnen maken van de omkeerregel. De uitwerking van het wetsvoorstel zal zijn dat mensen minder pensioen opbouwen dan in de huidige wetgeving. Om hiervoor te compenseren staat in het wetsvoorstel dat werknemers via een netto lijfrente een pensioenaanvulling kunnen overeenkomen met een verzekeraar, bank of beleggingsinstelling. Zie ook onze berichten van onder meer 21 januari, 5 maart en 10 maart 2014. Op verzoek van vrijwel de gehele Tweede Kamer zegde staatssecretaris Wiebes toe ook netto aanvullende pensioenopbouw in de tweede pijler mogelijk te maken.

Pensioenwet maakt netto pensioen al mogelijk

Erik Lutjens: "Wij concluderen dat een dergelijke netto pensioenaanvulling zonder wetswijziging mogelijk is. Een netto pensioen is namelijk een arbeidsvoorwaardelijke pensioenafspraak tussen werkgever en werknemer en daarop is de Pensioenwet van toepassing. Bovendien is het netto pensioen een vrijwillige pensioenregeling. De Pensioenwet maakt de uitvoering van vrijwillige pensioenregelingen nu al mogelijk. Het maakt niet uit of een vrijwillige pensioenregeling fiscaal een netto of bruto pensioen is. De Wet op de loonbelasting verhindert een netto pensioen evenmin aangezien het nu ook al mogelijk is een pensioen overeen te komen zonder gebruik te maken van de omkeerregel."

Vrijstelling netto pensioen

Het Expertisecentrum Pensioenrecht beveelt wel aan om door een wijziging van de Wet op de inkomstenbelasting een vrijstelling te regelen voor het netto pensioen in Box 3. Om misbruik van deze vrijstelling te voorkomen adviseert het Expertisecentrum voor het netto pensioen een afkoopverbod in de Pensioenwet op te nemen. In het door de Tweede Kamer aangenomen wetsvoorstel is namelijk nu opgenomen dat het fiscaal bovenmatige gedeelte van een pensioen afkoopbaar is.

 

Auteur: Vera Hek, adviseur Aegon Adfis
Bron: Onderzoeksrapport expertisecentrum Pensioenrecht VU