Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Gegevensuitwisseling met VS. Wat betekent dit voor verzekeringen en pensioenen?

19 december 2013

Staatssecretaris Weekers van Financiën tekende op 18 december een overeenkomst met de Verenigde Staten die automatische gegevensuitwisseling tussen de belastingdiensten uit beide landen mogelijk maakt. Wat zijn de gevolgen voor verzekeringen en pensioenen?

FATCA

De Amerikaanse wet Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) heeft als doel belastingontduiking door Amerikanen te voorkomen. Deze wet verplicht financiële instellingen uit de hele wereld om gegevens over Amerikaanse rekeninghouders te verstrekken aan de belastingdienst van de Verenigde Staten , de IRS.

Intergovernmental Agreement

Weekers heeft eerder aangegeven met de Verenigde Staten te onderhandelen over een zogeheten Intergovernmental Agreement (IGA). Op 18 december is de IGA getekend.
 Een belangrijk voordeel van de IGA is dat Nederlandse financiële instellingen niet meer afzonderlijk een overeenkomst met de Amerikaanse belastingdienst hoeven te sluiten. In plaats daarvan zal de gegevensuitwisseling lopen via de 'eigen' Belastingdienst. Hiervoor wordt de Nederlandse wetgeving aangepast. Beide belastingdiensten  hanteren bij de uitwisseling een hoge standaard van data protectie. Ook is de vertrouwelijkheid geborgd.
Door het tekenen van de IGA, worden onder meer de administratieve lasten voor Nederlandse financiële instellingen verminderd en wordt rechtsbescherming voor hun klanten gegarandeerd. Vanaf september 2015 gaat de Nederlandse Belastingdienst gegevens met de IRS (de Amerikaanse belastingdienst) automatisch uitwisselen. Ook krijgt de Belastingdienst gegevens van Nederlandse belastingplichtigen van de VS.

Gevolgen voor pensioenen en verzekeringen

De IRS beschouwt levensverzekeringscontracten met een (afkoop)waarde als rekeningen die kunnen worden gebruikt voor ontduiking van Amerikaanse belastingen. Dat geldt ook voor (collectieve) pensioenen en lijfrenten. Deze zouden dus onder de werking van FATCA kunnen vallen. De zeer strikte Nederlandse wet- en regelgeving maken misbruik voor pensioenen en levensverzekeringen echter vrijwel onmogelijk. De IRS is hiervan ook overtuigd geraakt en heeft bepaald dat onder andere de volgende verzekeringen en bankrekeningen niet onder de werking van FATCA vallen.

  • Pensioenen die voldoen aan de voorwaarden van de omkeerregel in de Wet op loonbelasting;
  • Lijfrenteverzekeringen en -rekeningen waarvan de premie aftrekbaar is en de uitkering belast;
  • Kapitaalverzekeringen Eigen Woning, Spaarrekeningen Eigen Woning en Beleggingsrechten Eigen Woning;
  • Stamrechten die voldoet aan de eisen van de Wet op de loonbelasting;
  • Levensloopsaldi;
  • Alimentatielijfrenten die voldoen aan de voorwaarden in de Wet op de inkomstenbelasting;
  • Uitvaartverzekeringen met een maximale premie van € 1.000 per jaar.

Vrijgestelde financiële instellingen zijn pensioenfondsen en PPI's.

Implementatie

De ingangsdatum van FATCA is 1 juli 2014. Maar de IGA moet worden omgezet in wetgeving. Voordat de wet is aangenomen door het parlement gaat daar normaal gesproken wel wat tijd overheen. Volgens de Nederlandse planning gaat dit in 2014 gebeuren en is de doelstelling om de wetgeving per 30 september 2015 in te laten gaan. De VS hebben laten weten dat zij ervan uitgaan dat iedere Nederlandse instelling tot die datum voldoet aan de voorwaarden van FATCA.

Het is de bedoeling dat de implementatie van de IGA zoveel mogelijk aansluit bij de bestaande wetgeving over identificatie van cliënten.

Toekomst

Het doel van FATCA is het tegengaan van belastingontduiking en zwartsparen door Amerikaanse personen en bedrijven. De G20 vindt dat automatische uitwisseling van FATCA informatie de nieuwe mondiale standaard moet worden om belastingontduiking en zwartsparen tegen te gaan. Een groot aantal landen, waaronder Nederland, heeft zich hierbij aangesloten en draagt in OESO en EU verband actief bij aan de ontwikkeling van de nieuwe mondiale standaard. FATCA past in deze wereldwijde ontwikkeling, waarbij belastingtransparantie wordt vergroot.

Commentaar

De onderhandelingen over FATCA liepen een lange tijd. Zie bijvoorbeeld ons nieuwsbericht van 18 september 2012. Maar gelukkig is er een gunstig resultaat. Uit de lijst van vrijgestelde verzekeringen en bankrekeningen blijkt dat wanneer er een fiscale claim op het kapitaal zit, deze doorgaans niet meetelt voor FATCA. Andere spaarproducten die in box 3 vallen, kunnen wel onder de regels van FATCA gaan vallen.
Wat de gevolgen van FATCA zijn voor bijvoorbeeld het acceptatieproces van verzekeringen of bankrekeningen moet nog worden uitgewerkt.

 

Auteur: Erik Schouten, adviseur Aegon Adfis
Bron: Nieuwsbericht Ministerie van Financiën