Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Glijclausule bij aanpassen pensioen?

14 november 2014

Op haar site plaatste de belastingdienst een nieuwsbericht waarin zij werkgevers wijst op de veranderingen in wetgeving per 1 januari 2015.

Veranderingen voor pensioenregelingen: pas uw pensioenregeling op tijd aan

In 2014 is de maximale pensioenopbouw (fiscaal) beperkt in verband met de verhoging van de AOW-leeftijd en de pensioenleeftijd (richtleeftijd). Dit kan gevolgen hebben gehad voor  pensioenregelingen . Per 1 januari 2015 komt daar een aantal maatregelen bij.

Verdere beperking pensioenopbouw

Op 1 januari 2014 zijn de maximale opbouwpercentages verlaagd. Op 1 januari 2015 wordt de ruimte voor pensioenopbouw verder beperkt. Uitgangspunt is daarbij dat werknemers in 40 jaar een ouderdomspensioen kunnen opbouwen van maximaal 75% van hun gemiddelde loon.

Het jaarlijkse opbouwpercentage gaat voor middelloonregelingen omlaag van 2,15% (2014) naar 1,875% (2015) en voor eindloonregelingen van 1,9% (2014) naar 1,657% (2015). De opbouwpercentages voor partner- en wezenpensioen worden evenredig verlaagd. Ook de beschikbare premiestaffels worden aangepast aan deze nieuwe uitgangspunten.

Beperking pensioengevend loon

Daarnaast wordt de maximale hoogte van het pensioengevend loon beperkt. Het pensioengevend loon wordt vanaf 1 januari 2015 begrensd op maximaal € 100.000,-. Werknemers met een hoger loon dan € 100.000,- kunnen over dat hogere loon alleen een zogenoemd nettopensioen of nettolijfrente opbouwen. Omdat de premies uit het netto-inkomen worden betaald, zijn de bijbehorende uitkeringen vrijgesteld van inkomstenbelasting. Ook hoort de waarde van de nettolijfrente of het nettopensioen niet tot het belaste vermogen in box 3.

De grens van € 100.000,- geldt niet voor arbeidsongeschiktheidspensioen.

Pas de pensioenregeling van uw werknemers op tijd aan

Deze wijzigingen betekenen dat een werkgever  vóór 1 januari 2015 de pensioenregeling  moet hebben aangepast. Maar u hebt ook de mogelijkheid om voor 1 januari 2015 een op hoofdlijnen aangepaste pensioenregeling aan de belastingdienst ons voor te leggen. Als de werkgever  dat doet, kan hij  deze regeling in overleg met de belastingdienst in de loop van 2015 nog aanpassen. Deze aanpassing moet dan wel zo snel mogelijk gebeuren en met terugwerkende kracht tot 1 januari 2015.

Commentaar

Het vooraf voorleggen aan de belastingdienst en aanpassen met terugwerkende kracht kennen we in de praktijk bij de toepassing van een glijclausule. De staatssecretaris van Financiën gaf daarom al eerder aan dat hij een motie van het Tweede Kamerlid Omtzigt (CDA) -- waarin deze vroeg om uitstel van de ingangsdatum - overbodig vond.

Het toepassen van een dergelijke glijclausule bij aanpassing van de pensioenregeling aan Witteveen 2015 lijkt sympathiek maar stuit op praktische problemen. Wij zien vooral problemen in de uitvoering en dubbelwerk. Zie ook de column K.I.H.R. van Herman Kappelle.

Want wat betekent het dat je op hoofdlijnen het eens bent? In dan het pensioenreglement ook op hoofdlijnen aangepast? Betekent dit dan ook dat de administratie van de uitvoerder ook aangepast moet worden? Het is voor pensioenuitvoerders niet doenlijk dat de administratie niet aansluit op het pensioenreglement. Hoe bepaal je anders het gevolg (partnerpensioen) bij een overlijden, of bij een waardeoverdracht?

Wijziging van de regeling op hoofdlijnen heeft effect op de hoogte van de aanspraken, de verzekeringsdekking en de premie. Die moet dus terstond door de uitvoerder worden aangepast aan de wijziging op hoofdlijnen. Als later alsnog een wijziging met terugwerkend kracht nodig is moet de regeling en de daarbij behorende administratie nog een keer worden gewijzigd.

Vandaar dat Aegon voorstander is van het volledig wijzigen van de regeling vóór 1-1-2015. Aegon stuurde werkgevers en adviseurs daarom in juni al aanpassingsvoorstellen. Niets doen leidt overigens automatisch tot prolongeren op de oude regeling. En dat is geen optie.

 

Auteurs: Paul Lavrijssen en Vera Hek, adviseurs Aegon Adfis
Bron: nieuwsbericht Belastingdienst d.d. 12 november 2014