Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Heeft u ook zo’n moeite om goed te rapporteren?

7 april 2014

Met de introductie van het Theoretisch Solvabiliteits Criterium (TSC) heeft DNB vanaf 2014 een nieuw en krachtig toezichtinstrument tot haar beschikking.

Hiermee zet DNB een grote stap richting een meer risico-georiënteerd toezicht op verzekeraars. Deze stap is aan het begin van 2013 ingegeven doordat het proces rondom de invoering van Solvency II op dat moment vastgelopen leek te zijn. Door de zorgen van DNB over de gezondheid van de Nederlandse verzekeringsbranche heeft het Ministerie van Financiën besloten om het toezicht op levensverzekeraars aan te scherpen, vooruitlopend op de geplande invoering van Solvency II in 2016.

Het TSC is in de eerste plaats bedoeld voor grote en middelgrote levensverzekeraars. Binnen het TSC moeten zij een kapitaalsvereiste berekenen voor verschillende markt- en verzekeringstechnische risico's. Qua marktrisico's wordt hier bijvoorbeeld gekeken naar: rente-, aandelen-, vastgoed-, krediet- en tegenpartijrisico. Uiteindelijk bepaalt de hoogte van de totale kapitaalsvereiste mede of de levensverzekeraar een verklaring van geen bezwaar (VVGB) van DNB nodig heeft voor een dividendbetaling of een andere onttrekking aan het eigen vermogen.

Rapportagestaat Organisatie & Risico aangepast

Hoewel er geen directe gevolgen zijn vanuit het toezicht door DNB, heeft de invoering van het TSC wel degelijk een impact voor alle verzekeraars in Nederland. Om de resultaten van de verschillende scenario-analyses in te kunnen zien heeft de DNB tegelijkertijd de rapportagestaat Organisatie & Risico aangepast. Daarbij wordt er niet alleen gekeken naar de resultaten voor de verschillende marktrisico's, maar wordt ook informatie gevraagd die inzicht geeft in het economische risico dat de verzekeraar loopt. Daarbij dient de hele beleggingsportefeuille op basis van het doorkijkprincipe (ofwel op basis van de individuele instrumenten) toegewezen te worden aan de verschillende balansposten. Hiervoor is dan ook een zeer gedetailleerde kennis over de portefeuille noodzakelijk.

Nieuwe service ondersteunt bij uw rapportage

Om kleine en middelgrote verzekeraars te ondersteunen bij deze toegenomen rapportagedruk heeft Aegon Asset Management een nieuwe service ontwikkeld. Wij leveren onze klanten hierbij een ingevulde rapportagestaat Organisatie & Risico – inclusief scenario-analyses. Hierbij maken wij gebruik van de volledige doorkijk die wij hebben over de beleggingen binnen de klantportefeuille en de kennis en expertise die wij hebben op het gebied van rapportages aan DNB.

Meer weten?

Mocht u meer willen weten over deze nieuwe rapportage service van Aegon Asset Management neemt u dan gerust contact op via de website van Aegon Asset Management.