Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Herwaardering pensioen bij verbreken FE?

13 februari 2014

Een Pensioen BV vormt een fiscale eenheid met de Werk BV. Moet bij ontvoeging van de fiscale eenheid de pensioenverplichting worden herwaardeerd? Over deze vraag oordeelde onlangs de Rechtbank Gelderland.

Algemeen

Als een Werk BV haar pensioenverplichting overdraagt aan een Pensioen BV spreken we van extern eigen beheer. In dat geval moeten partijen de pensioenverplichting overdragen tegen de waarde in het economische verkeer. De Werk BV kan voor zover de waarde in het economische verkeer hoger is dan de fiscale waarde een verlies nemen. Voor de waarde van de indexatie maakt de fiscale regelgeving hierop een uitzondering. Deze waarde mag de Werk BV niet aftrekken van de fiscale winst. De waarde van de indexatie moet de Werk BV activeren op de fiscale balans.
Bij de Pensioen BV zien we het spiegelbeeld. De Pensioen BV moet de verplichting tegen de fiscale waarde op balans zetten. Daardoor behaalt zij meteen een fiscale winst. Maar hier geldt de uitzondering voor de indexatielast. Deze mag de Pensioen BV wel passiveren.

Als de Pensioen BV samen met de Werk BV in een fiscale eenheid zit is er geen sprake van extern eigen beheer. Immers voor de belastingheffing is de Pensioen BV opgegaan in de Werk BV. Voor de heffing van de vennootschapsbelasting waardeert de fiscale eenheid het pensioen dus tegen de fiscale waarde. Maar wat gebeurt er nu als de fiscale eenheid wordt verbroken? Over deze vraag boog de rechtbank Gelderland zich.

Procedure

Een Werk BV deed in 1987 een pensioentoezegging aan haar DGA. De uitvoering van deze toezegging werd in 1993 overdragen aan Pensioen BV. Werk BV en Pensioen BV vormden een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. In 2010 werd de fiscale eenheid tussen Werk BV en Pensioen BV weer verbroken. Direct daarna werd de Werk BV aangemerkt als een VBI in het kader van de vennootschapsbelasting. Een VBI is een voor de vennootschapsbelasting vrijgestelde beleggingsinstelling.

De Werk BV stelde dat bij de ontvoeging van de fiscale eenheid alsnog een herwaardering van de pensioenverplichting moest plaatsvinden. Dat zou betekenen dat de Werk BV op het moment van de ontvoeging de indexatie last zou moeten activeren. Omdat op datzelfde moment de Werk BV de status van VBI kreeg, zou de geactiveerde indexatielast ten laste van de fiscale winst kunnen worden gebracht.

Uitspraak

Volgens de Rechtbank moest de Pensioen BV na de verbreking van de fiscale eenheid doorgaan met de fiscale waardering. Slechts als binnen een periode van zes jaar vóór de ontvoeging de overdracht had plaatsgevonden zou een herwaardering moeten plaatsvinden. Omdat in deze procedure de overdracht meer dan zes jaar geleden heeft plaatsgevonden moet de Pensioen BV na de ontvoeging gewoon doorgaan met de fiscale waardering van het pensioen. Er is ten tijde van de ontvoeging geen fiscale winst of verlies in respectievelijk de Werk BV en de Pensioen BV. De Werk BV mag op het moment van de ontvoeging de indexatielast niet activeren.

Commentaar

De regelgeving met betrekking tot extern eigen beheer is lastig. Vooral omdat de overdracht tegen de waarde in het economisch verkeer moet plaatsvinden en de Werk BV de indexatielast niet ten laste van de fiscale winst mag brengen en hierdoor een actiefpost op de fiscale balans moet opnemen. Bij een overdracht binnen de fiscale eenheid is slechts sprake van intern eigen beheer en blijft activering van de indexatielast achterwegen. Maar als de fiscale eenheid wordt verbroken is in feite weer wel sprake van extern eigen beheer.

Volgens de Rechtbank moet op basis van de wetgeving de ontvoegde dochter (Pensioen BV) doorgaan met de fiscale waardering die de fiscale eenheid hanteerde. Alleen als de overdracht binnen een periode van zes jaar voor de verbreking van de fiscale eenheid heeft plaatsgevonden volgt een herwaardering op basis van de waarde in het economische verkeer.

Op zich is de uitspraak van de Rechtbank helder. Alleen wat gebeurt er als de verplichting is overgedragen tegen premiebetaling? Wordt dan het deel dat betrekking heeft op de premies die betaald zijn in de periode van zes jaar voorafgaande aan de ontvoeging in de herwaardering betrokken?

 

Auteur: Paul Lavrijssen, adviseur Aegon Adfis
Bron: Rechtbank Gelderland, d.d. 06-02-2014; zaaknummer AWB-13_514