Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Hoe kan cash belegd worden?

7 mei 2013

Europa zit al langere tijd in een omgeving van lage economische groei en hele lage rentes. Tegelijkertijd is er heel veel liquiditeit aanwezig want alle centrale banken voeren een zeer ruim monetair beleid. In dit artikel wordt ingegaan op deze situatie en de beleggingsoplossing die Aegon Asset management (AAM) ziet.

Geld lenen is heel goedkoop en er is veel cash aanwezig

De Amerikaanse centrale bank heeft al meer dan vier jaar de rente op een historisch dieptepunt liggen en ondersteunt de economie op dit moment met minder conventionele maatregelen, zoals kwantitatieve verruiming. In maart heeft de Japanse centrale bank hun monetair beleid verruimt door de aankondiging dat het de komende jaren zeer veel stukken zal opkopen. Dit heeft gezorgd voor een verdere rentedaling in Japan, maar ook in Europa. Dit laatste komt doordat Japanse beleggers op zoek zijn naar beleggingen met een hogere yield dan Japanse obligaties bieden. Zij beleggen nu ook veel in Europese obligaties waardoor de yield van deze obligaties is gedaald.

Ook heeft de Europese Centrale Bank (ECB) begin mei besloten om de rente, waartegen banken kunnen lenen bij de ECB, met 0,25% te verlagen. Het blijft dus enorm goedkoop om geld te lenen en de hoeveelheid beschikbare cash is enorm.

Wat te doen met deze cash?

Bedrijfsbalansen staan er op dit moment goed voor; veel bedrijven hebben namelijk een overschot aan liquide middelen. Deze zouden gebruikt kunnen worden om te investeren. Dat is ook zeker de planning voor de lange termijn, maar gezien de huidige economische situatie doen veel bedrijven dit niet. Er wordt gewacht totdat de groei, en specifiek de vraag naar de eigen producten, toeneemt voordat de cashpositie gebruikt wordt voor nieuwe investeringen.

In de tussentijd staat de cash dus langs de zijlijn te wachten op een bankrekening. Het kan ook kort belegd worden in een money market fund.

Wat is een money market fund?

Een money market fund, oftewel een fonds voor kort geld beleggingen - maximaal 1 á 2 jaar als maximale looptijd - heeft specifiek als doel om het geld veilig te beleggen. Daarnaast wordt geprobeerd een positief rendement te behalen om de cash te laten renderen. AAM heeft ook een money market fund. Dit fonds heeft als benchmark de 3-maands euribor rente die wij de laatste jaren met succes hebben verslagen.

Figuur: In het groen de performance van het Aegon Money Markets fund en in het paars de performance van de benchmark.

Money markets funds zijn veilige beleggingen

De veiligheid van de beleggingen is allereerst gewaarborgd door strenge rating criteria te gebruiken. Zo kunnen er alleen obligaties of floating rates notes* van bedrijven aangekocht worden die een hoge kredietwaardigheid hebben: namelijk A+ of hoger bij één van de grote ratingmaatschappijen. Dit geldt ook voor deposito’s bij banken. Daarnaast zijn money market beleggingen veilig, omdat de gemiddelde looptijd erg kort is. De huidige gemiddelde looptijd is ongeveer negen maanden (maximaal 1 jaar), waarbij de rentegevoeligheid gelijk is aan drie maanden.

De combinatie van deze twee criteria zorgt ervoor dat het money market fonds een erg stabiele belegging vormt. Daarmee is het dus ideaal voor cashgeld dat enkele maanden (of langer) hierin participeert.

En wat als de rente gaat stijgen?

Het is niet de huisvisie van AAM dat de rente binnenkort snel zal oplopen. De lage rente is echter wel een belangrijk gespreksonderwerp met onze klanten. Velen vragen zich af hoe ver de rente nog kan dalen, want vroeg of laat zal deze toch moeten normaliseren!

Diegenen die hier actief op willen inspelen, kunnen een deel van de staatsobligatieportefeuille draaien naar beleggen met een lagere rentegevoeligheid. Het money market fonds biedt daarvoor (net als ‘asset backed securities’) een goede mogelijkheid. Het renterisico is namelijk minimaal, terwijl het fonds wel profiteert van het dalen van de renteverschillen. Kortlopende staats- of bedrijfsobligaties bieden nog een kleine vergoeding, waar het fonds actief gebruik van maakt.

Contact

Kortom, een money market fonds is een veilig fonds om geld voor minstens een paar maanden te parkeren en tegelijkertijd is het fonds aantrekkelijk voor klanten die zoeken naar een belegging met een lage rentegevoeligheid. Als u ook geïnteresseerd bent in het money market fonds, kunt u contact opnemen met uw account manager of met onze Sales & Marketing afdeling.

 

Dit artikel is geschreven door Gerard Moerman, Head of Rates and Money Markets bij AAM.

 

*Floating rate notes zijn financiële instrumenten die gekoppeld zijn aan de 3-maands euribor. De belegging geeft ieder kwartaal een coupon die gelijk is aan de 3-maands euribor plus een bepaald percentage (bijvoorbeeld 3-maands euribor + 0,4%).

 

Disclaimer

"AEGON Investment Management B.V. is een beleggingsonderneming en beheerder van beleggingsfondsen en is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Deze informatie is met zorg samengesteld namens AEGON Investment Management B.V. Er is naar gestreefd de informatie juist en volledig mogelijk weer te geven. Onvolkomenheden als gevolg van menselijke vergissingen of informatiesystemen kunnen echter voorkomen, waardoor gegevens en calculaties kunnen afwijken. Aan de verstrekte informatie en berekende waardes kunnen geen rechten worden ontleend. De verstrekte informatie is aan wijziging onderhevig. De waarde van het financiële instrument is afhankelijk van de ontwikkelingen op financiële markten of (indien van toepassing) andere markten."