Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zoekveld

Hoe staan werknemers vlak voor de invoering tegenover levensloop?

1 november 2005

Uit recent gehouden onderzoek (Intomart GFK, september 2005) blijkt dat 60% van de werknemers nog nauwelijks bekend is met de levensloopregeling. Als werknemers al wel bekend zijn met de levensloopregeling, staan ze hier over het algemeen positief tegenover. Garanties en zekerheid worden belangrijk gevonden, eventueel ten koste van het rendement. De meeste werknemers kiezen voor de regeling die hun werkgever aanbiedt. Maar als producten elders beter zijn, gaan werknemers daar naar toe.

De AEGON LevensloopRekening biedt zowel de mogelijkheid voor een garantie op de inleg als ondersteuning om uw werknemers meer bekend te maken met de levensloopregeling. U kunt hierbij denken aan informatiesessies, communicatiematerialen en een speciaal Contact Center waar uw werknemer 6 dagen per week terecht kan voor vragen. Ook ’s avonds en in het weekend!

De belangrijkste bevindingen van het onlangs gehouden marktonderzoek onder werknemers

  • 61% van de werknemers weet niet wat de regeling inhoudt. Nog maar 19% heeft informatie ontvangen via met name werkgever en pensioenfonds. Verzekeraars, banken en tussenpersonen blijven hierbij ver achter.
  • Na uitleg oordeelt 38% positief over levensloop en 43% staat er neutraal tegenover. De aankoopintentie ligt op 22%, momenteel zegt 29% niet deel te gaan nemen. Kortom, er is het nodige zendingswerk te verrichten, waarmee ook de overheid inmiddels is begonnen. De koopintentie blijkt bij hoog opgeleiden en ook bij inkomens > € 40.000 tweemaal zo hoog als bij laag opgeleiden resp. inkomens tot € 25.000 per jaar
  • Spaarloon blijft vooralsnog een geduchte concurrent.
  • Sparen voor prepensioen is de belangrijkste redenen voor deelname. Kijkend naar (verschillende) gebruiksdoelen: 48% zou de regeling gebruiken voor prepensioen, 46% voor ouderdomspensioen, 43% voor deeltijdpensioen en 31% voor tussentijds verlof (met name jongeren tot 35 jaar/ ouderschapsverlof).
  • 45% weet nog niet welk bedrag men zal gaan sparen. Een behoorlijk deel denkt tot € 600  per jaar. Met de nodige spreiding komt er een gemiddeld bedrag van ca. € 1400 per jaar als gedacht spaarbedrag uit de bus.
  • 61 % van de 51 - 55 jarigen denkt geen gebruik te maken van de extra spaar-mogelijkheden, voor de lagere inkomens ligt dit op 91%. Hoger opgeleiden en de hogere inkomens willen er relatief meer gebruik van maken.
  • Qua productinvulling gaat men voor garantie en binnen zekere grenzen "er aan kunnen komen". Bancaire spaar- en beleggingsproducten en een spaarverzekering met doorbetaling bij werkloosheid en arbeidsongeschiktheid staan in de top 3.
  • Qua aanbiedersaantrekkelijkheid staan werkgever (54%) en pensioenfonds (53%) in de top, de bank en verzekeraar waarbij men al klant is volgen met 48% en 41%.
  • Werknemers hebben behoefte aan zowel internettools als informatie op papier. Van ca. 50% mag alles online.