Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Hoe staat het met de plannen over de Anw?

12 juli 2013

De wijzigingen en wijzigingsplannen voor pensioenen volgen elkaar in snel tempo op. Maar weet u nog wat de status is van al die plannen? En wanneer de wijzigingen ingaan of (misschien al) zijn ingegaan? En houdt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zich nog aan de planning, die zij op 13 mei afgaf aan de Tweede Kamer, waarover wij u berichtten op 20 mei 2013?

In dit bericht gaan wij in op de Anw.

Halfwezenuitkering vervalt op 1 oktober 2013

Voor nabestaanden met een kind jonger dan 18 jaar komt de halfwezenuitkering te vervallen. Tegelijkertijd gaat voor deze groep de nabestaandenuitkering omhoog. Voor de nabestaande die op of na 1 april 2013 voor het eerst recht krijgt op een halfwezenuitkering geldt deze verandering per 1 juli 2013. Voor de nabestaanden die op 1 april 2013 al recht hebben op een halfwezenuitkering geldt deze verandering per 1 oktober 2013.

De halfwezenuitkering vervalt als aparte uitkering en wordt geïntegreerd in de nabestaandenuitkering. Nabestaanden met kinderen jonger dan 18 jaar ontvangen een hoge nabestaandenuitkering van 90% van het netto-minimumloon. Nabestaanden zonder kinderen blijven een nabestaandenuitkering van 70% van het netto-minimumloon ontvangen. De wijziging heeft geen effect op de wezenuitkering uit de aanvullende pensioenregeling.

Door de integratie van de halfwezenuitkering met de nabestaandenuitkering gaan voor de halfwezenuitkering - voor wat betreft het ontvangen van de uitkering - dezelfde regels gelden als voor de nabestaandenuitkering. Dit betekent dat de halfwezenuitkering ook inkomensafhankelijk wordt en eindigt bij hertrouwen of samenwonen van de nabestaande. De maatregel betekent voor een alleenstaande nabestaande dat de halfwezenuitkering volledig is afgebouwd bij een bruto jaarinkomen van circa € 33.000 (modaal). Beneden een inkomen van € 28.300 verandert er niets. Voor samenwonende nabestaanden en voor verzorgers van halfwezen verdwijnt het recht op het bedrag aan de huidige halfwezenuitkering, ook bij lagere inkomens.

Duur nabestaandenuitkering gemaximeerd op één jaar

In het regeerakkoord van oktober 2012 spraken de VVD en PvdA af dat mensen die vanaf 1 juli 2014 een beroep doen op de Anw maximaal één jaar een uitkering krijgen. In dat jaar kunnen zij met hulp van bestaande middelen zoals het UWV zoeken naar een baan.

Volgens de planning van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zal het wetsvoorstel in het derde kwartaal 2013 worden ingediend bij de Tweede Kamer. Het is de bedoeling dat deze wet inwerking treedt op 1 juli 2014.

Nabestaanden stimuleren weer aan het werk te gaan

De overheid wil voorkomen dat mensen van wie de partner is overleden maatschappelijk geïsoleerd raken en langdurig afhankelijk zijn van een uitkering. Werkgevers krijgen een premiekorting als zij ondermeer een nabestaande van 50 jaar of ouder in dienst nemen. Het gaat hierbij om nabestaanden die een Anw-uitkering krijgen. Ook moeten de nabestaanden al twee jaar recht hebben op een Anw-uitkering en minstens twee jaar voorafgaand aan de arbeidsovereenkomst niet hebben gewerkt. De premiekorting bedraagt maximaal € 7.000 per jaar en geldt maximaal drie jaar.

Commentaar

Voor het grote publiek is deze wetswijziging van de halfwezenuitkering vrij ongemerkt gebleven. En dat, terwijl het voor nabestaanden toch wel financiële consequenties heeft. Een gemis aan inkomen per maand dat kan oplopen tot ongeveer € 275. Dit komt doordat de halfwezenuitkering door deze wetswijziging niet langer inkomensonafhankelijk is en eindigt wanneer de overblijvende ouder gaat samenwonen of hertrouwen. Door het beperken van de duur van de nabestaandenuitkering tot één jaar wordt de duur van de daarmee geïntegreerde halfwezenuitkering eveneens beperkt. Voor de volle wezenuitkering wijzigt niets.

Auteur: Vera Hek, adviseur Aegon Adfis

Bron: Site Rijksoverheid