Overslaan en naar de inhoud gaan
Weten wat Aegon met uw informatie doet? Bekijk ons nieuwe Privacy Statement.
Ok

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Hoe staat het met de plannen over de AOW?

12 juli 2013

De wijzigingen en wijzigingsplannen voor pensioenen volgen elkaar in snel tempo op. Maar weet u nog wat de status is van al die plannen? En wanneer de wijzigingen ingaan of (misschien al) zijn ingegaan? En houdt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zich nog aan de planning, die zij op 13 mei afgaf aan de Tweede Kamer, waarover wij u berichtten op 20 mei 2013?

Wij zetten dit voor u op een rij voor de AOW, de Anw en pensioenen in de tweede pijler en oudedagsvoorzieningen in de derde pijler. In dit nieuwsbericht gaan wij in op de AOW. In volgende berichten gaan wij in op de andere onderwerpen.

Verplaatsing AOW-ingang naar verjaardag

Tot 1 april 2012 ging de AOW in op de eerste dag van de maand waarop iemand 65 jaar werd. Sinds 1 april 2012 gaat de AOW in op zijn of haar 65ste verjaardag.

AOW stapsgewijs omhoog

Van 2013 tot en met 2019 gaat de AOW-leeftijd stapsgewijs omhoog naar 66 jaar. De eerste drie jaren met één maand per jaar. De daarop volgende drie jaren (2016 tot en met 2018)  jaarlijks met twee maanden. En vanaf 2019 met drie maanden. 

 

 

 

Vanaf 2024 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de stijging van de levensverwachting. Jaarlijks wordt berekend of de ontwikkeling van de gemiddelde resterende levensverwachting aanleiding geeft om de AOW-leeftijd met drie maanden te verhogen. Een verhoging van de AOW-leeftijd wordt minimaal vijf jaar van tevoren aangekondigd.

In het regeerakkoord van oktober 2012 stelt het kabinet een snellere verhoging van de AOW-ingangsdatum voor. Op basis hiervan gaat de AOW-leeftijd van 2016 tot en met 2018 met drie maanden omhoog en van 2019 tot en met 2012 met vier maanden. Hierdoor wordt de AOW-leeftijd van 67 jaar twee jaar eerder (dus in 2021) bereikt. Daarna wordt de AOW gekoppeld aan de stijging van de levensverwachting.

Volgens de planning van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt dit wetsvoorstel in maart 2014 ingediend bij de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel moet ingaan op 1 januari 2016.

Partner toeslag

Vanaf 1 april 2015 vervalt de inkomensafhankelijke partnertoeslag. Dit is een toeslag die AOW-ers met een jongere partner krijgen wanneer die partner geen of weinig inkomen heeft. Degenen die voor 1 januari 1950 geboren zijn en een AOW-toeslag ontvangen, behouden deze toeslag totdat de jongere partner AOW-pensioen krijgt of een te hoog inkomen krijgt.

Net voor het zomerreces is in de Tweede Kamer een wetsvoorstel ingediend om de AOW-partnertoeslag vanaf 1 januari 2015 geleidelijk af te schaffen voor paren met een gezamenlijk inkomen vanaf € 46.000 (exclusief AOW). Voor circa 27.000 mensen vermindert vanaf 2015 de partnertoeslag dan in vier gelijke stappen. Dit aantal loopt in de jaren daarna snel af, doordat er vanaf april 2015 geen nieuwe mensen meer instromen in de partnertoeslag.

Dit voorstel is onderdeel van het regeerakkoord van oktober 2012.

Auteur: Vera Hek, adviseur Aegon Adfis

Bron: wetsvoorstel wijziging AOW i.v.m. afbouw partnertoeslag hoogste inkomens