Overslaan en naar de inhoud gaan
Weten wat Aegon met uw informatie doet? Bekijk ons nieuwe Privacy Statement.
Ok

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Hoe staat het met de plannen over lijfrenten?

23 juli 2013

Dit is alweer het laatste bericht uit de serie “Hoe staat het met de plannen over…”. 
De serie waarin wij u een overzicht geven van de stand van zaken over de plannen met de AOW, Anw, het tweede pijler pensioen en lijfrenten. Deze berichten kunt u op onze website vinden.

In dit bericht gaan wij in op lijfrenten en het verhogen van de pensioenleeftijd. 

Uiterste ingangsdatum lijfrente aangepast

In de fiscale wetgeving is de leeftijdsgrens van 65 jaar vervangen door de AOW-leeftijd. Dit betekent een stapsgewijze aanpassing van de leeftijdsafhankelijke regelingen, zoals lijfrenten. 
Met ingang van 1 januari 2013 is de uiterste ingangsdatum van de oudedagslijfrente aangepast aan de nieuwe AOW-leeftijd. Volgens de Wet op de inkomstenbelasting 2001 (artikel 3.125) moet de oudedagslijfrente nu uiterlijk ingaan in het jaar waarin de lijfrentegerechtigde de leeftijd heeft bereikt die vijf jaar hoger is dan de AOW-ingangsleeftijd. Voor de tijdelijke oudedagslijfrente is besloten om de koppeling aan de AOW-leeftijd nog niet in 2013 te laten ingaan.
Ook voor de lijfrentepremie-aftrek geldt een koppeling met de AOW-leeftijd. Als de belastingplichtige aan het begin van het kalenderjaar nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt kan hij –wanneer hij jaar- of reserveringsruimte heeft – lijfrentepremie-aftrek genieten.

Veranderingen vanaf 1 januari 2014

Met ingang van 1 januari 2014 volgen ook tijdelijke lijfrenten de AOW-leeftijd. Voor de opgebouwde waarde tot en met 2013 verandert er niets. Daarvoor mag een tijdelijke lijfrente vanaf 65 jaar gekocht worden. De uiterste ingangsdatum van de tijdelijke oudedagslijfrente is met ingang van 1 januari 2014 gelijk getrokken aan de uiterste ingangsdatum van de oudedagslijfrente: het jaar waarin de lijfrentegerechtigde de leeftijd heeft bereikt die vijf jaar hoger is dan de AOW-ingangsleeftijd.

In de jaarruimteformule voor lijfrentepremieaftrek wijzigen het percentage en de vermenigvuldigingsfactor. De huidige formule luidt: 17% (IG - AF) - 7,5A – F. De betekenis van de afkortingen is de volgende:

IG = inkomensgrondslag (inkomen voorafgaand jaar)
AF = AOW-franchise (€ 11.829 voor 2013)
A = Pensioenaangroei (voorafgaand jaar)
F = Toename van de oudedagsreserve (voorafgaand jaar)
Het percentage in de formule gaat in 2014 omlaag van 17 naar 15,5. Dit percentage gaat steeds met 0,6%-punt omlaag voor ieder jaar verhoging van de fiscale pensioenrichtleeftijd. De vermenigvuldigingsfactor voor de pensioenaangroei van 7,5 wordt verlaagd tot 7,2 in 2014. Voor ieder jaar verhoging van de pensioenrichtleeftijd gaat deze factor met 0,3 naar beneden.

Aanpassing met ingang van 1 januari 2015

Net voor de zomervakantie nam de Tweede Kamer het wetsvoorstel aan dat aanpassing van het fiscale kader voor inkomensvoorzieningen in de inkomstenbelasting regelt. 
Volgens het wetsvoorstel gaat het percentage in de formule in 2015 omlaag van 15,5 naar 12,7. Dit percentage gaat steeds met 0,5%-punt (was 0,6 punt in 2014) omlaag voor ieder jaar verhoging van de fiscale pensioenrichtleeftijd. De vermenigvuldigingsfactor voor de pensioenaangroei van 7,2 wordt verlaagd tot 6,4 in 2015. Voor ieder jaar verhoging van de pensioenrichtleeftijd gaat deze factor met 0,25 (was 0,3) naar beneden. 
Verder wordt het inkomen in de inkomensgrondslag gemaximeerd op € 100.000.

Commentaar

Met het wetsvoorstel aanpassing fiscale kader voor inkomensvoorzieningen wordt de fiscale faciliteit voor lijfrenten zoveel mogelijk aangepast aan de fiscale plannen voor pensioenen in de tweede pijler. In ons vorige actueel heeft u daarover meer kunnen lezen. Of dit wetsvoorstel (waarin ook verlaging maximum opbouw- en premiepercentages pensioenen en maximering pensioengevend inkomen is opgenomen) wet wordt, is twijfelachtig. Alleen de regeringspartijen VVD en PvdA stemden voor. De Eerste Kamer kan daarom nog wel eens een struikelblok gaan vormen.

 

Bron: wetsvoorstel aanpassing Witteveenkader 2015
Auteur: Vera Hek, adviseur Aegon Adfis