Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Hypotheken voegen waarde toe in een beleggingsportefeuille

25 maart 2014

Het beleggen in hypotheken door institutionele instellingen is een veelbesproken onderwerp. Vanuit de politiek zijn geluiden te horen dat pensioenfondsen te weinig beleggen in (Nederlandse) hypotheken en dat onder andere grotere investeringen vanuit deze hoek nodig zijn om de huizenmarkt uit het slop te trekken. Als stimulans heeft het kabinet in samenspraak met pensioenfondsen en verzekeraars de oprichting van een Nationaal Hypotheek Instituut (NHI) afgesproken. Via deze weg kunnen institutionele beleggers investeren in Nederlandse hypotheken met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Tevens staat de Nederlandse staat garant voor de terugbetaling van het NHI aan de pensioenfondsen.

In dit artikel bespreekt Twan Possen, Consultant Investment Solutions bij Aegon Asset Management, de toegevoegde waarde van hypotheken in een beleggingsportefeuille. Deze categorie heeft een aantrekkelijk risico- / rendementsprofiel én biedt diversificatievoordelen. Na deze uiteenzetting gaat hij even kort in op het verschil tussen oude en nieuwe hypotheken.

Hypotheken helpen pensioenfondsen toekomstige uitkeringen te waarborgen

Het verstrekken van een dergelijke staatsgarantie is echter niet nodig om pensioenfondsen in hypotheken te laten investeren. Pensioenfondsen (h)erkennen in toenemende mate de toegevoegde waarde van hypotheken binnen hun vastrentende beleggingsportefeuille. Niet alleen leveren Nederlandse hypotheken een aantrekkelijk risico- / rendementsprofiel, maar zij leveren eveneens diversificatievoordelen op binnen de portefeuille. Hierdoor kan een allocatie naar hypotheken direct bijdragen aan het primaire doel van een pensioenfonds; het zo goed mogelijk waarborgen van de huidige en toekomstige pensioenuitkeringen van haar deelnemers.

Twee voorbeelden van portefeuilles: één mét en één zonder hypotheken

Vanwege hun gunstige risico- / rendementskarakteristieken zijn hypotheken op dit moment een aantrekkelijke toevoeging aan de beleggingsportefeuille. Hieronder worden , ter illustratie, twee beleggingsportefeuilles bekeken.

Om de toegevoegde waarde van hypotheken inzichtelijk te maken vanuit een portefeuille perspectief, hebben wij gekeken naar de totale risico- / rendementskarakteristieken van bovenstaande portefeuilles. Zowel mét als zonder een allocatie naar hypotheken. Hierbij zijn wij per categorie uitgegaan van de risico en rendement aannamen, zoals Aegon Asset Management deze ook binnen de Asset Liability Management (ALM) advisering richting klanten hanteert.

Toevoeging hypotheken leidt tot stijging rendement en daling totaal risico

Uit bovenstaande figuur blijkt dat het toevoegen van hypotheken voor een verbetering zorgt in de karakteristieken van de totale beleggingsportefeuille. Sterker nog, het toevoegen van hypotheken zorgt in de verwachting voor een stijging van gemiddelde rendement en stelt daar tevens een daling van het totale risico tegenover. Dit wordt uiteraard volledig veroorzaakt door de gunstige risico- / rendementskarakteristieken en de diversificatievoordelen binnen de portefeuille. 
Ook vanuit een deelnemersperspectief is een allocatie naar hypotheken gunstig. De verbeterde karakteristieken van de beleggingsportefeuille zullen in de verwachting ook een positieve invloed hebben op de ontwikkeling van de dekkingsgraad. Dit kan zich vervolgens vertalen in een betere financiële positie van het pensioenfonds en wellicht uiteindelijk ook in een hoger indexatiepotentieel voor de individuele deelnemer.

Nieuwe en oude hypotheken: wat is het verschil?

Sinds begin van dit jaar geldt een nieuw hypothekenregime. Dit houdt in dat nieuwe hypotheken vrijwel allemaal annuïtair aflopen. Hypotheken worden gedurende de looptijd afgelost. Dit in tegenstelling tot de oudere hypotheken waarbij meestal - in ieder geval een gedeelte -  aflossingsvrij verstrekt werd. Daarnaast is ook het maximale hypotheekbedrag dat sinds begin 2013 verstrekt mag worden naar beneden bijgesteld. Een hypotheek mag nu alleen nog afgesloten worden tot 105% van de waarde van de woning (inclusief 2% overdrachtsbelasting). Dit percentage wordt in 2018 nog verder afgebouwd naar 100%. 

Een aanvullend voordeel is dat men bij nieuwe hypotheken kan instappen bij de huidige lage huizenprijzen. Men belegt dus niet in hypotheken die vanwege de crisis en de gedaalde huizenprijzen 'onder water' staan. Al met al betekent dit dat het risico op verlies zeer beperkt is, terwijl het verwacht rendement nog aantrekkelijk hoog is.

Aegon Asset Management heeft een nieuw fonds met nieuwe hypotheken

Pensioenfondsen worden meer en meer aangetrokken door de gunstige karakteristieken van hypotheken, bezien vanuit een portefeuille context. Met het onlangs opgerichte Dutch Mortgage Fund biedt Aegon Asset Management nu ook niet-verzekerde klanten de mogelijkheid om te profiteren van deze interessante beleggingscategorie. Enkele grote pensioenfondsen hebben inmiddels hun portefeuille uitgebreid met hypotheken via dit nieuwe fonds.