Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Immateriële vergoeding aan politie is geen belastbaar loon

2 februari 2015

Is de immateriële vergoeding die een politieagent van zijn werkgever ontvangt belastbaar loon. Over deze vraag bogen zich achtereenvolgens, de Rechtbank, het Gerechtshof en de Hoge Raad. 

De kwestie 

Soms kent de rechter in strafzaken aan politieagenten  een vergoeding voor immateriële schade toe. In dat geval moet de verdachte aan de politieagent, die slachtoffer is geworden van zijn agressie, een schadevergoeding betalen.  Omdat een dergelijke schade vaak moeilijk inbaar is, vergoedt de werkgever van de agent de toegekende  schadevergoeding. De agent draagt vervolgens zijn vordering op de verdachte over aan zijn werkgever.

De belastingdienst meende dat de vergoeding van de werkgever aangemerkt moest worden als belastbaar loon. De werkgever verweerde zich hiertegen. Zij was van mening dat sprake was van een zogenaamde vrije vergoeding. 

Hoge Raad 

De Rechtbank stelde de werkgever in het gelijk. Maar volgens het Gerechtshof was er wel degelijk sprake van belastbaar loon. Uiteindelijk besliste de Hoge Raad in het voordeel van de werkgever. De Hoge Raad nam aan, dat de vergoeding door de werkgever, agenten ertoe in staat stelt om onbelemmerd te functioneren. Dit draagt bij aan een publiek belang. Met het overnemen van de vorderingen beoogt de werkgever niet zozeer deze werknemers te belonen, maar dient hij daarmee vooral de aan hem opgedragen publieke dienstverlening. Tegen deze achtergrond moet het voordeel worden gerekend tot de vergoedingen die naar algemene maatschappelijke opvattingen niet als beloningsvoordeel worden ervaren.  Volgens de Hoge Raad was de vergoeding ook vergelijkbaar met de onbelaste vergoeding in verband met door de werknemer in zijn dienstbetrekking geleden schade aan of verlies van persoonlijke zaken.

Commentaar 

In ons bericht van 14 januari 2015 gaven we  aan dat de vergoeding van immateriële schade niet snel als onbelastbaar loon wordt aangemerkt. In dit specifieke geval zette de Hoge Raad de hoofdregel - alles wat uit dienstbetrekking wordt verkregen is loon -  opzij. De Hoge Raad was van oordeel dat het voorschieten van de vergoeding volgens algemene maatschappelijke opvattingen niet als beloningsvoordeel kan worden beschouwd. 

 

Auteur: Paul Lavrijssen, adviseur Aegon Adfis

Bron: Hoge Raad 30 januari 2015; ECLI:NL:HR:2015:141

 

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 2 februari 2014