Overslaan en naar de inhoud gaan
Weten wat Aegon met uw informatie doet? Bekijk ons nieuwe Privacy Statement.
Ok

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Impact van nieuwe leningen op de markt van bedrijfsobligaties

10 oktober 2013

In dit artikel besteden we aandacht aan de dynamiek van de renteopslagen op de markt voor bedrijfsobligaties (‘credits’) die samenhangt met het aanbod van nieuwe obligaties.

De zomermaanden zijn traditioneel een rustige tijd op de credit markten.Pas in september vinden de partijen elkaar weer terug in de zoektocht naar respectievelijk interessante beleggingen en financiering van de bedrijfsactiviteiten. Ook deze zomer daalde de risico-opslag van bedrijfsobligaties gestaag, tot het moment waarop beleggers hun aandacht richtten op het verwachte aanbod van nieuw papier.

(grafiek credit spread Barclays corp index: de risico-opslag van bedrijfsobligaties daalde deze zomer gestaag)

Lange termijn: creditmarkten gesteund door uitblijven aanbod nieuwe bedrijfsobligaties

Beleggers hebben te maken met kasstromen als gevolg van couponbetalingen en aflossingen van leningen. Deze middelen vinden hun weg terug in de markt via aankopen van nieuwe leningen die worden aangeboden door bedrijven die geld willen aantrekken.  Daarnaast is de belangstelling voor beleggingen in bedrijfsobligaties de afgelopen jaren groter geworden: als gevolg van de dalende rentes zijn beleggers steeds meer op zoek gegaan naar beleggingen die iets meer opleveren.

Aan de andere kant is het aanbod van nieuwe leningen de afgelopen jaren achtergebleven bij de verwachtingen, en zelfs licht in omvang afgenomen. Bedrijven waren in het algemeen winstgevend, en hadden bij de vigerende zwakke economische omstandigheden minder behoefte aan financiering van (investerings)activiteiten. Banken gaven de afgelopen jaren eveneens veel minder nieuw papier uit dan voorheen,  deels omdat zij ernaar streefden de omvang van hun balansen terug te brengen en deels omdat zij de beschikking hadden over ruime financieringsmogelijkheden bij de ECB.

De credit markten worden dus al langere tijd gesteund door deze discrepantie tussen vraag en aanbod. Wij verwachten dat ook de komende maanden het aanbod van nieuw papier zal achterblijven bij de potentiële behoefte, en dat de credit markten daardoor gesteund blijven worden.

Op korte termijn is verstopping van de markt echter zeer wel mogelijk

Wij zagen dat de verwachting van overvloedig aanbod van nieuw papier in september voldoende was om de trend van krappere risico-opslagen te keren. Op het niveau van afzonderlijke sectoren of individuele bedrijven geldt dit des te sterker. Een tekenend voorbeeld is het verloop van de renteopslag van het Amerikaanse telecom bedrijf Verizon. Dit bedrijf kondigde aan dat het voor USD130 miljard het belang van Vodafone in de joint venture Verizon Wireless overnam. Van de overnamesom moest USD60 miljard in contanten worden voldaan, en deze som is grotendeels  via de uitgifte van nieuwe obligaties opgehaald.

(grafiek 5-jrs CDS spread Verizon: risico-opslag voor Verizon liep deze zomer sterk op door aankondiging overname.)

Direct na de aankondiging van de overname (eind augustus) liep de risico-opslag voor Verizon sterk op, en de aankondiging van de nieuwe leningen op de USD-markt leidde tot een tweede oprisping. Uiteindelijk was de uitgifte van USD49 miljard aan nieuwe obligaties een groot succes, dankzij de aantrekkelijke risico-opslag die beleggers op dit papier kregen. Een voorgenomen uitgifte van EUR-gedenomineerd papier, die aanvankelijk verwacht werd, was niet meer nodig. Na deze operatie daalde de risico-opslag op Verizon obligaties vrij snel weer tot het niveau van voor de overname aankondiging.

Vraag naar leningen groter dan aanbod: creditmarkt blijft sterk

Wij hebben gezien dat al langere tijd het aanbod van nieuwe leningen op de credit markt onvoldoende is om de vraag uit hoofde van de coupon- en aflossingsbedragen, en de toestroom vanuit andere markten aan te kunnen. Deze discrepantie is een belangrijke factor geweest in de gedaalde renteopslagen over de afgelopen jaren. Wij verwachten dat dit voorlopig nog een belangrijke ondersteunende factor op de credit markten zal blijven.

Op korte termijn is het mogelijk dat de uitgifte van nieuw papier, of de verwachting daarvan, leidt tot oplopende renteopslagen. Dergelijke bewegingen zijn sterker naarmate andere omgevingsfactoren zwakker zijn, maar vooral naarmate de (verwachte) omvang en concentratie groter is. In onze evaluatie van de aantrekkelijkheid van individuele bedrijven en sectoren spelen de verwachtingen  daarover dan ook een belangrijke rol.

 

Disclaimer
"AEGON Investment Management B.V. is een beleggingsonderneming en beheerder van beleggingsfondsen en is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Deze informatie is met zorg samengesteld namens AEGON Investment Management B.V. Er is naar gestreefd de informatie juist en volledig mogelijk weer te geven. Onvolkomenheden als gevolg van menselijke vergissingen of informatiesystemen kunnen echter voorkomen, waardoor gegevens en calculaties kunnen afwijken. Aan de verstrekte informatie en berekende waardes kunnen geen rechten worden ontleend. De verstrekte informatie is aan wijziging onderhevig. De waarde van het financiële instrument is afhankelijk van de ontwikkelingen op financiële markten of (indien van toepassing) andere markten."