Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Invoering IBAN geen probleem voor lijfrentepremieaftrek 2013

10 februari 2014

In 2014 gaat het Nederlandse betalingssysteem over op SEPA. Dit betalingssysteem vereist dat  banken de huidige bankrekeningnummers omzetten in IBAN-nummers. Deze omzetting leidde eind 2013 tot vertraging van premie-incasso's. Hierdoor werden premies voor lijfrente- en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen pas in 2014 afgeschreven.

Lijfrente premieaftrek

De vertraagde uitvoering van de premie-incasso's kan vervelende fiscale consequenties  hebben voor de aftrek van premies voor lijfrente- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Want als de overschrijvingen pas in 2014 plaatsvinden, mogen de premies van deze verzekeringen volgens de Wet niet meer in 2013 worden afgetrokken. Ook bij de bepaling van het rendementsgrondslag in box 3 wordt nog geen rekening gehouden met de betaling van deze premies.
De nadelig fiscale gevolgen van het te late afschrijven draait de Minister van Financiën terug in een Beleidsbesluit.

Besluit

De Minister keurt in het Besluit goed, dat premies die door een vertraagde incasso pas zijn betaald in 2014, voor de inkomstenbelasting toch in 2013 in aftrek mogen worden gebracht. Hierbij geldt wel de voorwaarde dat de belastingplichtige deze premie niet nogmaals in 2014 in aftrek brengt.
De belastingplichtige zal bij zijn aangifte inkomstenbelasting wel zelf attent moeten zijn op een correctie van de rendementsgrondslag in box 3. Immers de banken zullen een ander bedrag renseigneren aan de belastingdienst en op het jaaroverzicht zetten.

Commentaar

De invoering van IBAN-nummers veroorzaakt problemen. Hoewel de invoering is verschoven van 1 februari 2014 naar 1 augustus 2014, veroorzaakte het vertragingen van betalingen  - waaronder lijfrentepremies - die eind 2013 moesten plaatsvinden. Iets waar de betaler niets aan kan doen maar wel gevolgen heeft voor bijvoorbeeld de premie-aftrek. Een goede zaak dat de overheid met dit besluit de onzekerheid voor de lijfrentepremieaftrek wegneemt.

 

Auteur: Paul Lavrijssen, adviseur Aegon Adfis
Bron: Besluit van 3 februari 2014, nr. BLKB2014/195M