Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Jaarlijks beleggingsseminar in teken van “schijnbare tegenspraken”

3 januari 2006

Risico versus rendement, lange termijn versus korte termijn, jongeren versus babyboomers: het jaarlijkse beleggingsseminar van AEGON, gehouden op 1 november 2005 in het prachtige decor van Slot Zeist, stond in het teken van “Beleggen in een Tijd van Schijnbare Tegenspraken”. Dit thema sprak 100 specialisten van pensioenfondsen en pensioenafdelingen van grote werkgevers aan.

Eric Rutten, voorzitter van AEGON Asset Management, heette alle aanwezigen welkom en introduceerde de dagvoorzitter Fons de Poel. De dag werd gevuld met verschillende sprekers van AEGON en externe sprekers, de heer Coen Teulings, directeur van de Stichting Economische Onderzoek der Universiteit van Amsterdam en de heer Theo Nijman, directeur Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement (NETSPAR).

Hoofd Investment Strategy van AEGON Asset Management, Roelof Salomons, verantwoordelijk voor de jaarlijkse scenario’s blikte terug op de Lange Termijn Visie van de afgelopen jaren. “Onze terughoudendheid bij het inzetten op aandelen was niet helemaal terecht en de rente is ook niet zo laag gebleven als we dachten”, aldus Salomons. Toch was Salomons duidelijk over wat AEGON Asset Management verwacht voor de komende periode: “In 2006 zal de onzekerheid een grote rol gaan spelen en wij voorzien een noodzakelijke renteverlaging.”

De eerste externe spreker, de heer Coen Teulings, hield een pleidooi voor GeneratieRekeningen, waarbij iedere generatie verantwoordelijk wordt voor het eigen pensioen en het maken van keuzes in de risico’s. Benadrukt werd het belang van strategische communicatie als het gaat om pensioenen: “Tegenvallers communiceren is heel lastig. Begin met conservatieve beloften zodat er alleen meevallers gecommuniceerd hoeven te worden.”

Marlies van Boom, hoofd Investment Solutions bij AEGON Asset Management, sprak over de oplossingen die AEGON heeft gevonden voor Asset Liability Management (ALM) -vraagstukken. Bij ALM wordt, rekening houdend met de hele balans (beleggingen, verplichtingen en eigen vermogen) het optimum gezocht tussen risico’s en rendement. “Er zijn veel mogelijkheden om uw portefeuille aan te laten sluiten op de behoeften die er bij u zijn. De behoeften die wij hadden binnen ons ALM-team, waren ook uw behoeften. En onze oplossingen kunnen ook uw oplossingen worden”, aldus Marlies van Boom. 

De tweede externe spreker, de heer Theo Nijman, vroeg, evenals de heer Coen Teulings, aandacht voor communicatie: “Ik denk dat we de deelnemers eerlijk moeten vertellen hoe het er voor staat met de indexatie”. Nijman vindt het binnen een jaar herstellen van de minimumdekkingsgraad van 105% onzin: “Bij het opstellen van het FTK wordt de dienst uitgemaakt door juristen en de uitkomst in niet werkbaar.”

Chief Investment Officer van AEGON Asset Management, Henk Eggens, legde in bedekte termen uit wat de voordelen zijn van het zaken doen met een partner als AEGON: “Ons internationale bedrijf geeft een klant toegang tot wereldwijde bronnen van toegevoegde waarde en bovendien toegang tot nieuwe gespecialiseerde producten, zoals COREplus voor vastrentende waarde". In totaal beheren de asset managers van AEGON N.V. 330 mld. euro. "De toegevoegde waarde van een asset manager - de zogenoemde alpha - moet je niet onderschatten. In een beleggingsomgeving waarin zoveel veranderd is de expertise van een gespecialiseerde asset manager onontbeerlijk. AEGON heeft die lokale deskundigen." 

Tot slot vertelde Loranne van Lieshout van Investment Solutions van AEGON Asset Management hoe AEGON zijn portefeuille inricht, rekening houdend met de Lange Termijn Scenario’s zoals die aan het begin van de dag gepresenteerd waren. "Er is niet veel veranderd is onze lange termijn visie, dus ook niet in onze portefeuille." De drie strategische allocatie fondsen die AEGON eerder introduceerde blijven goed aansluiten bij de behoefte van pensioenfondsen. Van Lieshout: "Welke van de drie mixfondsen het beste bij u past, is afhankelijk van uw visie op bijvoorbeeld de ontwikkelingen van de rente". Van Lieshout wilde graag weten hoe de klanten in de zaal dachten over het zelf dragen van een vorm van indexatie door hun deelnemers.

Daar kwam men in de afsluitende forumdiscussie onder leiding van Fons de Poel graag op terug. Duidelijk werd dat, met behulp van het publiek, er nog veel zaken zijn waar verder over nagedacht en gesproken moet worden door toezichthouders, pensioenfondsen en uitvoerders. Theo Nijman had het laatste woord: "Laten we uitgaan van wat de deelnemer wil".