Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Jongeren willen wel sparen voor pensioen maar ontberen de mogelijkheden

27 november 2013

Aegon publiceert een internationaal onderzoek over hoe jongeren zich voorbereiden op hun pensioen. De vier belangrijkste bevindingen van het onderzoek zijn:

  • Jonge werknemers (20-29) zijn realistisch en pragmatisch wat betreft hun pensioen;
  • Alhoewel ze wel willen sparen voor pensioen, hebben ze nu andere prioriteiten;
  • Educatie, advies en betere informatie kan jongeren stimuleren te gaan sparen;
  • Flexibele pensioenregelingen en - producten die rekening houden met de levensstijl van jongeren (vaker wisselen van baan; sabbatical) zijn nodig voor een goed pensioen.

Onderzoek

Onderzoek van Aegon, uitgevoerd samen met het Transamerica Center for Retirement Studies©, laat zien hoe jonge werknemers in 12 landen zich voorbereiden op hun pensioen. Uit het rapport The Changing Face of Retirement: The Young, Pragmatic and Penniless Generation blijkt dat jonge werknemers tussen 20 en 29 jaar wel degelijk bezig zijn met hun pensioen maar nu andere prioriteiten hebben. De stelling dat de meeste jongeren niet in pensioen zijn geïnteresseerd wordt hiermee onderuit gehaald. 

Belangrijkste conclusies uit het onderzoek

Jongeren willen graag verantwoordelijkheid nemen voor hun financiële toekomst. Maar zij hebben hierbij de steun van werkgevers, pensioenaanbieders en de overheid nodig om hun doelen te kunnen bereiken. Wat een verschil kan maken is bijvoorbeeld duidelijke en eenvoudige informatie over pensioen, financiële producten die passen bij hun levensstijl, passende fiscale ondersteuning en steun van de werkgever. 
Steun van de werkgever kan bestaan uit flexibele spaarmogelijkheden die passen bij hun levensstijl. Bijvoorbeeld pensioenvoorzieningen en andere arbeidsvoorwaarden die de werknemer makkelijk kan meenemen naar een andere werkgever. Ook simpele pensioenproducten kunnen de jongeren helpen te gaan sparen. De overheid speelt een belangrijke rol door het creëren van een stabiel lange termijn beleid op pensioengebied.

Jonge werknemers zijn realistisch en pragmatisch wat betreft hun pensioen 

Tweederde van de jonge werknemers in Nederland verwacht dat zij na pensionering slechter af zijn dan hun ouders (66% tegenover 59% van jonge werknemers in alle onderzochte landen). Zij nemen meer financiële verantwoordelijkheid, inclusief de financiering van hun eigen pensioen.

Bovendien gaat 32% ervan uit dat zij een pensioentekort hebben (tegenover 37% van jonge werknemers in alle onderzochte landen). Daarnaast is 48% pessimistisch dat zij niet het moment kunnen kiezen waarop zij met pensioen gaan (tegenover 44% in alle landen). Een luxe positie die veel van hun ouders wel hadden. 

Een ander belangrijk element is zorgen voor de oudere generatie. 12% Verwacht hun ouders financieel te moeten ondersteunen (28% in alle landen) en 64% is het eens met de stelling dat volwassen kinderen hun ouders financieel moeten helpen als dat nodig is (tegenover 44% in alle landen).

Jonge werknemers zijn klaar om te sparen voor pensioen

Een verrassende en bemoedigende twee derde van jonge werknemers in Nederland spaart al of wil gaan sparen voor hun pensioen. Meer dan een kwart (27%) spaart al voor hun pensioen en 35% heeft het voornemen te sparen (tegenover 25% respectievelijk 41% van jonge werknemers in alle landen). 

De noodzaak te sparen is bij veel jongeren bekend. 60%Van jonge werknemers denkt dat sparen voor pensioen erg belangrijk is, maar op dit moment heeft het geen prioriteit (57% in alle landen). 

Concluderend:  deze bevindingen suggereren dat veel jonge werknemers klaar zijn om 'eigenaar' te worden van het pensioenprobleem. Zij accepteren de nieuwe realiteit, misschien meer dan oudere werknemers.

Potentiële spaarders kunnen vaste spaarders worden met betere opleiding, advies en informatie

Het onderzoek laat zien dat een significant deel van jonge werknemers in Nederland (56% tegenover 47% in alle landen) niet weet of zij op koers ligt om het gewenste pensioeninkomen te halen. Dit gebrek aan inzicht in de toekomst kan bijdragen aan de afwachtende houding om te gaan sparen. 

Veel jonge werknemers hebben interesse in financiële scholing en advies. 24% Zegt dat 'betere en frequentere informatie over mijn pensioen' hen motiveert meer te sparen voor pensioen. Een vijfde (20%) vindt toegang tot professioneel advies belangrijk en 24% wil financiële scholing zodat 'ik meer inzicht krijg in wat ik moet doen voor mezelf'.

Flexibele pensioenregelingen en - producten die rekening houden met de levensstijl van jongeren zijn nodig voor een goed pensioen

Werkpatronen van jonge werknemers wijken af van die van vorige generaties. Het onderzoek laat zien dat 28% een nieuwe baan gaat zoeken in het komende jaar, vergeleken met 20% van alle werknemers in Nederland.

Daarom hebben jonge werknemers flexibele spaarproducten nodig zoals pensioenvoorzieningen die zij mee kunnen nemen en andere spaarmogelijkheden die het mogelijk maken om tussen werkgevers en verschillende levensfasen te bewegen.

Tegelijkertijd hechten jonge werknemers aan aanvullende bedrijfspensioenen. 60% Vindt een pensioenregeling met een werkgeversbijdrage belangrijk bij het kiezen van een andere baan. 

De vraag naar pensioenregelingen en het hoge niveau van arbeidsmobiliteit kan worden opgelost door flexibele voordelen van de werkgever. 27% Van jonge werknemers zou meer sparen wanneer de werkgever evenveel bijdraagt in de pensioenregeling als zijzelf (33% in alle landen). 

Helderheid en overzicht zijn thema's die bij jongeren spelen. 12% Zegt dat simpeler pensioenproducten hun bereidheid om te sparen zal doen toenemen (24% in alle landen). 

Tot slot is er een rol voor de overheid die moet zorgen voor een stabiele financieel en fiscaal lange termijn beleid. 20% Van de jonge werknemer zegt dat ruimere fiscale ondersteuning voor lange termijn sparen en pensioenregeling hen zal stimuleren om te gaan sparen (tegenover 34% in alle landen).

Over het onderzoek

De bevindingen die worden gebruikt in dit bericht, zijn gebaseerd op de Nederlandse antwoorden van een onderzoek in twaalf landen waarvoor 12.000 mensen zijn geïnterviewd. De respondenten zijn in januari 2013 ondervraagd met behulp van een online panelenquête. De vragenlijst betrof een groot aantal onderwerpen over onder meer het pensioenbewustzijn, in welke mate werknemers zich voorbereiden op hun pensioen, de rol van de overheid en werkgevers en het effect van de financiële crisis.
In Nederland zijn 900 werknemers (waarvan 241 tussen de 20 en 29 jaar) en 100 gepensioneerden geïnterviewd. Werklozen, arbeidsongeschikten, huismannen/-vrouwen en zelfstandigen zijn niet geïnterviewd.

 

Auteur: Erik Schouten, adviseur Aegon Adfis

 

Bron: The Changing Face of Retirement: The Young, Pragmatic and Penniless Generation