Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Kamervragen AOW-uitstel

5 december 2008

Naar aanleiding van berichten in de media dat uitstel van de AOW te weinig loont, stelde het Tweede Kamerlid Koser Kaya enkele vragen aan de minister van SZW.

Staatssecretaris Aboutaleb antwoordt dat bij deze berichten een aantal kanttekeningen past. Deze berichten gaan er vanuit dat bij storting van het bruto-AOW bedrag voor een lijfrente, de te verkrijgen lijfrente hoger is dan het door AOW-uitstel te verkrijgen bedrag.

Vraag is echter of steeds het bruto-AOW bedrag voor lijfrentestorting beschikbaar is. Over dit bruto bedrag moet immers belasting worden betaald. Het hangt af van de reserveringsruimte welk maximum bedrag voor een lijfrente kan worden gestort. Afhankelijk daarvan, de contractloonstijging en aankooptarief kan de jaarlijkse lijfrente meer of minder bedragen dan het uitsteleffect van de welvaartsvaste AOW. Dat uitstel wordt op actuariële basis berekend aan de hand van de levensverwachting en de lengte van de uitstelperiode.

Volgens de staatsecretaris levert uitstel van de AOW niet minder op dan het gewoon laten uitbetalen van de AOW. Het wetsvoorstel Flexibilisering van de AOW heeft een brede invalshoek. Het beoogt niet louter financieel voordeel van uitstel te verstrekken, maar ook om mensen mogelijkheden te geven om na 65 jaar door te werken en om vervolgens het werkzame leven weer geleidelijk af te bouwen na 65 jaar.

Noot

Door het wetsvoorstel kan de staatssecretaris de vragen eenvoudig beantwoorden. Dit is opvallend omdat Koser Kaya haar vragen begin oktober 2008 stelde. Toen werd nog gesproken over een vaste jaarlijkse verhoging van 5% bij uitstel van de AOW. Naar aanleiding van kritiek hierop wijzigde het wetsvoorstel dit in een hoger uitvallende actuariële verhoging (zie actueel 08-50)

De staatssecretaris merkt op dat over de bruto-AOW belasting moet worden betaald. Op het rendement heeft dit echter geen effect. Indien wordt uitgegaan van een lijfrentekoopsom uit netto middelen, zullen de uitkeringen ook netto zijn, zodat het rendement hetzelfde blijft.

 

Bron: Brief staatssecretaris SZW aan de voorzitter Tweede Kamer van 19 november 2008 (zie www.szw.nl, kamerstukken).