Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Kamervragen over bestaande premieovereenkomsten en de zorgplicht

4 december 2008

Voor premieovereenkomsten met beleggingsvrijheid is de zorgplicht van de pensioenuitvoerder in artikel 52 van de Pensioenwet (PW) geregeld. Op grond van dit artikel kan de pensioenuitvoerder de deelnemer ook de mogelijkheid bieden om de verantwoordelijkheid voor de beleggingen over te nemen. Als de deelnemer daarvoor kiest, moet de pensioenuitvoerder deze deelnemer adviseren over "het lifecycle-aspect".

Voor op 1 januari 2008 bestaande premieovereenkomsten met beleggingsvrijheid moet de verzekeraar vanaf 1 januari 2009 invulling geven aan de zorgplicht. Het Tweede Kamerlid de heer Blok heeft aan de ministers van Sociale Zaken en van Justitie vragen gesteld over de termijn die deelnemers krijgen voor de keuze van hun asset-mix, gelet op de huidige situatie op de effectenbeurzen.

Volgens de ministers is er voor de bestaande premieovereenkomsten op grond van artikel 52 PW geen sprake van een verplichting om op 1 januari 2009 de beleggingen te wijzigen. Pensioenuitvoerders kunnen ervoor kiezen om de bestaande beleggingsmix van de deelnemer te handhaven, tenzij deze nadrukkelijk aangeeft te willen overstappen naar beleggen volgens life cycle principe. Ook is het mogelijk om de "negatieve optie" te hanteren, waarbij geswitched wordt naar de default als de deelnemer niet reageert op de voorgelegde keuze. Ongeacht de procedure die wordt gevolgd moet het voor deelnemers mogelijk zijn om hun opgebouwde waarde, al dan niet via de opting out mogelijkheid, in de huidige beleggingsmix om te zetten.

De AFM heeft inmiddels een brief gestuurd naar de pensioenuitvoerders waarin zij dit ook aangeven. In deze brief verzoeken zij de pensioenuitvoerders rekening te houden met de specifieke situatie op de effectenbeurzen op dit moment. Het nu toepassen van het principe dat het beleggingsrisico moet worden afgebouwd naarmate de pensioendatum nadert kan nadelig zijn voor bepaalde (groepen) deelnemers.

Noot

Het standpunt van de AFM is niet nieuw en ook was al duidelijk dat er in de PW geen verplichting was opgenomen voor bestaande premieovereenkomsten om op 1 januari 2009 te switchen naar het lifecycle-systeem. De achterliggende vraag, of de deelnemers zich gedwongen kunnen voelen om -gelet op de huidige situatie op de effectenbeurzen- het lifecycle-systeem toe te passen en door de lage koersen andere beleggingskeuzes maken dan wellicht verstandig zou zijn voor de pensioenopbouw, wordt volgens ons hiermee niet beantwoord.
 
Bronnen:

  • Brief van 28 november 2008, kenmerk AV/PB/2008/31506 (zie www.szw.nl)
  • Brief van de AFM van 14 november 2008.