Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Kamervragen over FATCA beantwoord

26 april 2012

Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft vragen van de Tweede Kamer beantwoord over FATCA. Deze Amerikaanse wetgeving kan grote invloed hebben op financiële instellingen in Nederland.

Probleem?

De Amerikaanse Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) is gericht op het achterhalen van informatie over buitenlands inkomen van Amerikaanse personen en bedrijven. Financiële instellingen waar ook ter wereld gevestigd, moeten deze informatie aan de Internal Revenu Service (de IRS, de Amerikaanse Belastingdienst) aanleveren. Wanneer de financiële instelling hieraan niet voldoet, kan deze uiteindelijk worden geconfronteerd met een 30% Amerikaanse bronbelasting op inkomstenstromen uit de VS.

De financiële instellingen die onder FATCA vallen, zijn niet alleen banken maar ook bijvoorbeeld verzekeringsmaatschappijen en vermogensbeheerders. Zij worden op basis van deze Amerikaanse regelgeving belast met het identificeren van al hun Amerikaanse cliënten. FATCA vraagt daarnaast van deze instellingen om relevante informatie aan de Amerikaanse belastingdienst te verstrekken over hun Amerikaanse cliënten zoals NAW gegevens, tax identification number, bankrekeningnummer en saldo.

Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk (de G5 landen) hebben een overeenkomst met de VS gesloten. Daarbij is het de bedoeling dat informatie die de financiële instellingen anders rechtstreeks aan de IRS moeten verstrekken, nu door deze instellingen aan de eigen Belastingdienst wordt verstrekt. Die wisselt deze informatie vervolgens automatisch en op wederkerige basis uit met de VS. Nederland heeft aan de VS aangegeven open te staan voor het sluiten van een vergelijkbare overeenkomst.

Door een dergelijke overeenkomst te baseren op de inlichtingenbepalingen van het belastingverdrag met de VS zijn de verdragsbepalingen over vertrouwelijke behandeling van informatie van toepassing.

Wat betekent dit?

Het verstrekken van de gevraagde gegevens kan op gespannen voet staan met Nederlandse en Europese wetgeving op het gebied van privacy- en gegevensbescherming. Daarnaast worden financiële instellingen door de Amerikaanse wetgeving geconfronteerd met aanzienlijke kosten. Wanneer de Nederlandse overheid zich aansluit bij de G5 benadering en ook een eigen overeenkomst met de VS sluit, kan dit bijdragen aan het wegnemen van juridische knelpunten en het beperken van de toename van de kosten.

Auteur: Erik Schouten
Bron: Brief van de staatssecretaris van Financiën met beantwoording van vragen van de Tweede Kamer over FATCA, 24 april 2012: http://bit.ly/JBfOmC