Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Klijnsma beantwoordt veel vragen over AOW-overbruggingsregeling

19 februari 2013

De AOW-overbruggingsregeling levert staatssecretaris Klijnsma al veel vragen op. Op 12 februari 2013 beantwoorde zij 100 vragen. 11 kamervragen die de heer Omtzigt stelde op 29 januari en 89 vragen die gesteld zijn naar aanleiding van de brief van 23 januari 2013 over de contouren van de overbruggingsregeling AOW.

Brief over de contouren van de overbruggingsregeling AOW

In ons nieuwsbericht  Overbruggingsregeling- AOW:  ruime doelgroep bespraken wij de brief van de staatssecretaris waarin zij de contouren van de AOW-overbruggingsregeling beschrijft. 
De overbruggingsregeling gaat met terugwerkende kracht in op 1 januari 2013. Zij is bedoeld voor mensen met een laag inkomen die zich niet hebben kunnen voorbereiden op de hogere AOW-leeftijd. En waarvan de VUT, het prepensioen of een uitkering uit een andere private verzekering vóór 1 januari 2013 al is ingegaan en eindigt op 65-jarige leeftijd. 

Volgens die brief vindt een eenmalige inkomens- en vermogenstoets plaats. Ook beschrijft de brief de inhoud van de overbruggingsregeling en het proces.

100 (Kamer)vragen

De AOW-overbruggingsregeling leverde veel vragen op. De (Kamer)vragen zijn erg divers. Zij vragen de staatssecretaris ondermeer om een onderbouwing van bepaalde keuzes, uitleg van de inkomens- en vermogenstoets. En of het realistisch is om te veronderstellen dat het 65-plus-gat kan worden gevuld met een (parttime) baan in deze tijd van werkloosheid. Wij missen een essentiële vraag: wanneer vindt de inkomenstoets plaats?

Inkomenstoets

In de brief van de staatssecretaris schrijft zij over de inkomenstoets: Er vindt een eenmalige inkomenstoets plaats voor de eventuele gerechtigde en zijn partner. Hierbij geldt een grens van 150% van het wettelijk bruto minimumloon. Als iemand meer inkomen heeft, dan wordt hij geacht financiële reserves te hebben kunnen opbouwen om het inkomensverlies te kunnen overbruggen.

Wanneer vindt de inkomenstoets plaats?

Er zijn diverse vragen gesteld over de eenmalige inkomenstoets (ondermeer de vragen 28, 29, 31, 34, 38, 44, 45, 47, 48). Opmerkelijk is dat geen enkele vraag gaat over het moment waarop de inkomenstoets plaatsvindt. Vindt de toets plaats op het moment vlak voor de 65-jarige leeftijd, waardoor de Vut-, prepensioenuitkering of uitkering uit de private verzekering nog meetelt? Of vindt de toets plaats op het moment dat die uitkering net is gestopt? Uit de antwoorden van de staatssecretaris op de 100 vragen is niet af te leiden wanneer dit plaatsvindt. Of het zou moeten worden afgeleid uit haar antwoord op vraag 7 van de heer Omtzigt: "Inderdaad is het juridisch mogelijk om een uitkering afhankelijk te maken van het feit dat mensen inkomen hadden in plaats van dat zij inkomen hebben. Uitgangspunt bij sociale zekerheidswetgeving (onder andere WW en WIA) is het salaris dat iemand verdient voorafgaand aan het intreden van het risico." 
Gezien de bedoeling van de AOW-overbruggingsuitkering lijkt ons het meest logisch dat het toetsmoment ligt op het moment direct na 65 jaar. Maar of de staatssecretaris onze mening deelt?

 

Auteur:  Vera Hek, adviseur AEGON Adfis

Bronnen:
Antwoorden mw klijnsma op Kamervragen Omtzigt, d.d. 12 februari 2013
32163 verhoging AOW leeftijd – overbruggingsregeling d.d. 12 februari 2013