Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Klijnsma rondt pensioendialoog af

20 januari 2015

Staatssecretaris Jetta Klijnsma (SZW) rondde op 19 januari 2015 de Nationale Pensioendialoog af met een slotbijeenkomsten in het land. In een vijftal punten vatte zij de bijdragen tot nu toe samen. De samenvatting staat in de voortgangsrapportage die Klijnsma op 19 januari 2015 aan de Tweede Kamer stuurde. 

Nationale Pensioendialoog

De dialoog maakte duidelijk dat aanpassingen aan het pensioenstelsel nodig zijn om het goede te kunnen behouden. De veranderende arbeidsmarkt is daarvoor een belangrijke aanleiding. Ook benadrukken veel mensen en organisaties het belang van betere communicatie en het minder complex en transparanter maken van het pensioenstelsel. Verder is er behoefte aan meer aansluiting bij individuele behoeftes. Solidariteit vinden velen in beginsel belangrijk. Zij verschillen van mening over de mate en de richting waarin die solidariteit wenselijk is. Ten slotte is verantwoordelijkheid een belangrijk punt in de discussie.

Rode draden Pensioendialoog:

  1. Maak de pensioenen transparanter en minder complex
  2. Veranderende arbeidsmarkt belangrijke reden voor verandering aanvullend pensioenstelsel
  3. Roep om meer aansluiting bij individuele behoeftes
  4. Solidair, maar hoe en met wie…
  5. Verantwoordelijk, maar wie….

SER advies

De SER komt deze week met een advies met meerdere toekomstscenario’s voor het Nederlandse pensioenstelsel. Dat zei voorzitter Mariette Hamer op de slotbijeenkomst van de Nationale Pensioendialoog. In het advies worden de plussen en minnen van diverse varianten op een rijtje gezet. 

Hoofdlijnennotitie 

De opbrengst van de dialoog en de inzichten uit eerdere oriëntaties vormen samen met het nog te ontvangen SER-advies en rapporten van het CPB en SCP de basis voor de Hoofdlijnennotitie. In die Hoofdlijnennotie zal het kabinet een aantal mogelijke beleidsvarianten schetsen waaraan het pensioenstelsel aangepast zou kunnen worden. De notitie zal voor de zomer aan de Kamer verzonden worden.

 

Auteur:  Vera Hek, adviseur Aegon Adfis
Bronnen: Kamerbrief d.d. 19 januari 2015; Voortgangsrapportage Nationale Pensioendialoog Fiscanet
    
Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 19 januari 2015